Srdce je život. Bez srdca nie je možné existovať. Zdraví ľudia berú tlkot srdca vo svojej hrudi ako samozrejmosť, avšak mnoho ľudí, s ktorými sa v Nadácii Detského kardiocentra denno-denne stretávame o zdravie jedného z najdôležitejších orgánov musia bojovať.

Každý štvrťrok vám v našom časopise “Srdce je život” prinášame dôležité informácie o úspechoch, akciách, kampaniach a rôznych pokrokoch nadácie smerom k malým pacientom, ktorí našu pomoc a podporu tak veľmi potrebujú. Aj toto je dôvod, prečo sme sa rozhodli vydávať náš vlastný časopis Nadácie Detského kardiocentra. Aby ste sa  dozvedeli, že pomáhať je to, čo nás napĺňa a dáva našim deťom pocit, že v tom nie sú samé. Sme radi, že im môžeme pomáhať rásť.