Hore
'.__('Search').'
Chcem pomôcť
NDKCAko venovať 2% z daní

Ako venovať 2% z daní

Údaje a postup pre darovanie 1% / 2% / 3% zo zaplatených daní

!

Dôležité termíny:

do 31. marca 2024/ do 30. júna 2024 – odklady daňových priznaní
Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami. Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.

do 30. apríla 2024 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Naše údaje pre 2%

IČO:30813026 (IČO zarovnajte k pravému okraju!)
Právna forma:NADÁCIA
Obchodné meno (názov):NADÁCIA DETSKÉHO KARDIOCENTRA
Sídlo - Ulica:POD KRÁSNOU HÔRKOU
Súpisné / orientačné číslo:1
PSČ:83348
Obec:BRATISLAVA

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa do 15.2.2024 o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Naše predvyplnené tlačivo je k dispozícií na stiahnutie:
  3. Najneskôr do 31.3.2024 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Pozrite si:    Detailný postup pre zamestnancov

Fyzické osoby – živnostníci

  1. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú zobrazené na tejto stránke vyššie, v odseku Naše údaje pre 2%.

Pozrite si:    Detailný postup pre fyzické os. ktoré si samé spracúvajú daňové priznanie

Právnické osoby

  1. V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť VI. sú uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Stačí dopniť naše údaje z odseku Naše údaje pre 2%.

Pozrite si:    Detailný postup pre právnické osoby

Ako pomáhame my

Projekty

Za desiatky rokov Nadácia DKC spustila už mnoho zmysluplných projektov, ktoré pomáhajú malým pacientom s edukáciou či športom. Lekárom či sestrám pomáha formou financovania kongresov, stáží v zahraničí či odbornej literatúry a myslí aj na informovanosť ľudí o činnosti a rôznych aktivitách nadácie formou vlastného časopisu „Srdce je život“.

Naše projekty

Podujatia

Snahou Nadácie DKC je čo najviac spríjemňovať pobyt malých pacientov počas hospitalizácie. Preto každý rok organizujeme podujatia ako MDD či Mikuláša priamo v nemocnici. Organizujeme aj ďakovné koncerty, kde sa snažíme odvďačiť lekárom a partnerom za úžasnú pomoc, ktorú detským pacientom poskytujú.

Naše podujatia