Hore
'.__('Search').'
Chcem pomôcť
NDKCVenovanie 2% z daní

Venovanie 2% z daní

Údaje a postup pre darovanie 1% / 2% / 3% zo zaplatených daní

!

Dôležité termíny:

do 31. marca 2023/ do 30. júna 2023 – odklady daňových priznaní
Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami. Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.

do 30. apríla 2023 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Naše údaje pre 2%

IČO:30813026 (IČO zarovnajte k pravému okraju!)
Právna forma:NADÁCIA
Obchodné meno (názov):NADÁCIA DETSKÉHO KARDIOCENTRA
Sídlo - Ulica:POD KRÁSNOU HÔRKOU
Súpisné / orientačné číslo:1
PSČ:83348
Obec:BRATISLAVA

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa do 15.2.2023 o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Naše predvyplnené tlačivo je k dispozícií na stiahnutie:
  3. Najneskôr do 31.3.2023 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Pozrite si:    Detailný postup pre zamestnancov

Fyzické osoby – živnostníci

  1. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú zobrazené na tejto stránke vyššie, v odseku Naše údaje pre 2%.

Pozrite si:    Detailný postup pre fyzické os. ktoré si samé spracúvajú daňové priznanie

Právnické osoby

  1. V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť VI. sú uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Stačí dopniť naše údaje z odseku Naše údaje pre 2%.

Pozrite si:    Detailný postup pre právnické osoby

Video