Snahou Nadácie Detského kardiocentra je čo najviac spríjemňovať pobyt malých pacientov počas hospitalizácie. Preto každý rok organizujeme podujatia ako Medzinárodný deň detí či Mikuláša priamo v nemocnici. Myslíme aj na našich partnerov, ktorí nás podporujú a najviac na lekárov a sestry, ktorí sa starajú o naše deti. Organizujeme preto ďakovné koncerty, kde sa im snažíme odvďačiť za úžasnú pomoc, ktorú detským pacientom poskytujú.