Hore
'.__('Search').'
Chcem pomôcť
NDKCShell ClubSmart body pre NDKC

Shell ClubSmart body pre NDKC

Pri využívaní služieb čerpacích staníc SHELL Vám bude pridelená čipová karta Shell ClubSmart, na ktorej môžete zbierať Shell ClubSmart body. Shell ClubSmart body potom môžete venovať Nadácii Detského kardiocentra.

Ako to funguje

1.

Stačí požiadať obsluhu čerpacej stanice, aby z Vašej Shell ClubSmart karty odpočítala počet bodov, ktoré chcete venovať Nadácii DKC.

2.

Spoločnosť Shell následne poukáže čiastku rovnajúcu sa počtu darovaných bodov Nadácii Detského kardiocentra.

3.

Prijatie Vášho daru bude potvrdené zaslaním ďakovného listu.

Video návod

Srdečná vďaka Vám všetkým, ktorí sa rozhodnete pomôcť zlepšiť starostlivosť o našich malých pacientov.

Nadácia DKC.

Ako pomáhame my

Projekty

Za desiatky rokov Nadácia DKC spustila už mnoho zmysluplných projektov, ktoré pomáhajú malým pacientom s edukáciou či športom. Lekárom či sestrám pomáha formou financovania kongresov, stáží v zahraničí či odbornej literatúry a myslí aj na informovanosť ľudí o činnosti a rôznych aktivitách nadácie formou vlastného časopisu „Srdce je život“.

Naše projekty

Podujatia

Snahou Nadácie DKC je čo najviac spríjemňovať pobyt malých pacientov počas hospitalizácie. Preto každý rok organizujeme podujatia ako MDD či Mikuláša priamo v nemocnici. Organizujeme aj ďakovné koncerty, kde sa snažíme odvďačiť lekárom a partnerom za úžasnú pomoc, ktorú detským pacientom poskytujú.

Naše podujatia