Hore
'.__('Search').'
Chcem pomôcť
NDKCVerejná zbierka

Verejná zbierka

Milí priatelia,

Nadácia Detského kardiocentra požiadala MV SR o povolenie, vyhlasiť verejnú zbierku, za účelom získania finančných prostriedkov, na spolufinancovanie technického a interiérového vybavenia nového pavilónu Detského kardiocentra pri Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb. Verejná zbierka je jedným zo spôsobov, ako verejnosť môže podporiť a súčasne pomôcť skvalitniť nevyhovujúce podmienky, v ktorých sú malí kardiologickí pacienti liečení v súčasnosti. Je predpoklad, že s výstavbou nového pavilónu DKC by sa malo začať v tomto roku, preto aj Nadácia stojí na začiatku veľkého projektu, ktorého úspešnosť je aj v rukách vás našich podporovateľov. Forma verejnej zbierky je transparentnou a priamou cestou, ako pomôcť vytvoriť pre bezbranné, choré deti, tie najlepšie podmienky pre ich úspešnú liečbu. Verejná zbierka je právoplatná, každý rok je predlžovaná na ďalší rok a aby bol jej efekt pre dobrú vec zmysluplný.

Je možné prispieť dvoma spôsobmi:

Zaslaním prázdnej SMS správy na číslo 872 v sieťach všetkých telekomunikačných operátorov, pričom cena jednej SMS správy je 2 € a získané finančné prostriedky vo výške 100% z ceny SMS správy, odvedú operátori na účet verejnej zbierky Nadácie DKC

Priamy vklad na samostatne zriadený účet verejnej zbierky: Československá obchodná banka
IBAN: SK25 7500 0000 0040 1896 0147

Nadácia DKC bude v uvedenom období realizovať projekty, ktoré budú súčasťou verejnej zbierky a my vám budeme vďační, ak sa ich aj vy zúčastníte. Informácie o projektoch získate na našej webovej stránke a samozrejme aj na facebooku.

Vopred ďakujeme všetkým, ktorí sa pripoja k nám a pomôžu, aby bol výsledok verejnej zbierky čo najúspešnejší.

PhDr. Mária Kadlečíková
správkyňa Nadácie Detského kardiocentra

Súvisiace články

19.07.2012

Verejná zbierka počas hudobného festivalu CIBULA FEST

Ako pomáhame my

Projekty

Za desiatky rokov Nadácia DKC spustila už mnoho zmysluplných projektov, ktoré pomáhajú malým pacientom s edukáciou či športom. Lekárom či sestrám pomáha formou financovania kongresov, stáží v zahraničí či odbornej literatúry a myslí aj na informovanosť ľudí o činnosti a rôznych aktivitách nadácie formou vlastného časopisu „Srdce je život“.

Naše projekty

Podujatia

Snahou Nadácie DKC je čo najviac spríjemňovať pobyt malých pacientov počas hospitalizácie. Preto každý rok organizujeme podujatia ako MDD či Mikuláša priamo v nemocnici. Organizujeme aj ďakovné koncerty, kde sa snažíme odvďačiť lekárom a partnerom za úžasnú pomoc, ktorú detským pacientom poskytujú.

Naše podujatia