Za desiatky rokov Nadácia Detského kardiocentra spustila už mnoho zmysluplných projektov, ktoré pomáhajú malým pacientom s edukáciou či športom. V neposlednom rade sa snaží podporovať aj lekárov a sestry formou financovania kongresov, stáží v zahraničí či odbornej literatúry a myslí aj na informovanosť ľudí o činnosti a rôznych aktivitách nadácie formou vlastného časopisu „Srdce je život“.