Takto sme “pokrstili” časopis

Do života sme takto symbolicky uviedli náš nový časopis Nadácie Detského kardiocentra “Srdce je život”, ktorý vás bude sprevádzať informáciami o aktivitách nadácie, o lekároch a zdravotných sestrách v DKC, o diagnózach, o našich vzdelávacích či športových projektoch a prinesieme vám každý štvrťrok aj rozhovory s lekármi, našimi osobnosťami a tiež partnermi, ktorí nám nesmierne pomáhajú v tom, aby sme mohli fungovať a pomáhať našim malým pacientom.
Do nadácie prišla “pokrstiť” časopis aj pani primárka OAIM a predsedníčka správnej rady nadácie doc.MUDr. Ľubica Kováčiková, PhD