Aktuality : Aktuálne články

image_2387
Ďakujeme za podporu!
 
Talentované deti zo Súkromnej základnej umeleckej školy na Balkánskej ulici 87 v Bratislave maľovali pre deti s chorým srdiečkom. Ich krásne dielka zverili OZ Rusovčan, ktoré v rámci ich tradičného plesu tieto vzácne diela dražili. 
Vydraženú sumu sa organizátori rozhodli darovať Nadácii Detského kardiocentra a v týchto dňoch ho prišli odovzdať traja veľmi príjemní páni -  Radovan Jenčík, Martin Kubánka a František Lošonský. 
 
Úprimne a z celého srdca ďakujeme páni, milé deti, pani riaditeľka SZUŠ i dražitelia diel.