V každej postieľke v Detskom kardiocentre sa za jeden rok vystrieda niekoľko detičiek s ochorením srdiečka. Sú to deti, ktoré sa už s vrodenou chybou srdca narodili alebo aj také, ktoré majú získanú chybu srdiečka. Každé jedno však potrebuje pomoc lekárov, sestier a tiež Nadácie Detského kardiocentra.

Nadácia pripravila nový projekt „Adoptuj si postieľku“, v rámci ktorého môžete podporovať mesačným finančným príspevkom konkrétnu postieľku na Oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny a tiež na Oddelení jednotky intenzívnej starostlivosti v Detskom kardiocentre.
Na oddeleniach je spolu 25 postieľok a každá si zaslúži svojho „adoptívneho strážneho anjela“. Spoločnosť, prípadne súkromná osoba bude konkrétnu postieľku podporovať počas doby jedného roka, avšak svoju adopciu môže každý rok predlžovať.

Každá postieľka má svoje odlíšenie v podobe zvieratiek, aby vaša podpora nebola zamieňaná s inými postieľkami.

Za finančné prostriedky z „adopcie“ postieľok budeme môcť nakupovať všetko potrebné, čo naši malí pacienti potrebujú, napríklad:
– zbieranie finančných prostriedkov na život zachraňujúce prístroje na OAIM a JIS
– finančné podporovanie nemocničného prostredia priateľského k pacientom a ich rodičom
– financovanie akcií v Detskom kardiocentre v rámci Mikuláša a Vianoc na oddeleniach pre deti, ktoré sú nútené byť v tomto období v nemocnici
– financovanie akcií v rámci Medzinárodného dňa detí v Detskom kardiocentre
– financovanie hračiek, pomôcok pre hospitalizovaných pacientov
– zakupovanie narodeninových či iných darčekov pre pacientov pri špeciálnych príležitostiach
– financovanie edukácie prostredníctvom špeciálnych pedagógov počas hospitalizácie dieťaťa
– ďalšie potreby pre pacientov v Detskom kardiocentre

Rozpočet na 1 postieľku (mesačné platby, alebo 1x ročne):

Verzia 1.
300 Eur / mesiac = 3.600 Eur / rok

Verzia 2.
500 Eur / mesiac = 6.000 Eur / rok

Adoptovať postieľku si môžu aj súkromné osoby, a to vo verzii 3. = 100 Eur / mesiac

Recipročné plnenia pre spoločnosti

Pri verzii 1:
– pravidelná propagácia podpory na facebooku Nadácie DKC (viac ako 10tisíc sledovateľov)
– pravidelná propagácia podpory na instagrame Nadácie DKC (takmer 3500 sledovateľov)
– pravidelná propagáca na LinkedIN Nadácie DKC
– logo spoločnosti umiestnené priamo na postieľke (každá fotografia postieľky v rámci propagácie bude fotená a uverejnená s vizibilitou loga)
– pravidelná propagácia na webe Nadácie DKC

Pri verzii 2:
– pravidelná propagácia podpory na facebooku Nadácie DKC (viac ako 10tisíc sledovateľov)
– pravidelná propagácia podpory na instagrame Nadácie DKC (takmer 3500 sledovateľov)
– pravidelná propagácia na LinkedIN Nadácie DKC
– pravidelná propagácia na webe Nadácie DKC
– PR články v nadačnom časopise „Srdce je život“ (náklad 4tisíc ks, distribúcia po Slovensku)
– logo spoločnosti umiestnené priamo na postieľke (každá fotografia postieľky v rámci propagácie bude fotená a uverejnená s vizibilitou loga)
– logo spoločnosti umiestnené na webe Nadácie DKC v sekcii partneri
– logo spoločnosti umiestnené na sponzorskej stene priamo v nemocnici v DKC

Každej spoločnosti bude Nadácia Detského kardiocentra poskytovať každý mesiac informácie o „jeho“ postieľke, ktorú podporuje spolu s fotografiou postieľky na oddelení.