Svoje dieťa môžete do športového klubu registrovať na tomto odkaze:

https://forms.gle/y4nrXFiSjVxT34X16

Pre všetky bližšie informácie o športovom klube kontaktujte prosím: Soňa Balogová, 0908 617 360, info@nadaciadkc.sk.