Svoje dieťa môžete do športového klubu registrovať na tomto odkaze:

https://forms.gle/y4nrXFiSjVxT34X16