Hore
'.__('Search').'
Chcem pomôcť
NDKCSprávna rada

Správna rada

doc. MUDr. Ľubica Kováčiková, PhD.

predsedníčka správnej rady Nadácie DKC

primárka Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny DKC

MUDr. Viera Illíková, PhD.

primárka Oddelenia arytmií a kardiostimulácie

MUDr. Pavol Kunovský, PhD., MBA

primár Oddelenia JIS pre kardiológiu

MUDr. Martin Záhorec, PhD.

primár Kardiologického oddelenia DKC

MUDr. Tomáš Hrtánek

vedúci lekár Úseku anestézie OAIM

MUDr. Peter Tittel, PhD.

primár Oddelenia funkčného vyšetrovania

doc. MUDr. Peter Olejník, PhD.

prednosta Kliniky detskej kardiológie LF UK a DKC

Prof. MUDr. Jozef Mašura, CSc.

predseda správnej rady od 1993-2020

zakladateľ nadácie

MUDr. Michal Holáň

zakladateľ a prvý správca nadácie

Viete nám pomôcť

Radi by ste podporili Nadáciu Detského kardiocentra? Stačí kliknúť na „Chcem pomôcť“ a vybrať si z možností podpory. Ďakujeme veľmi pekne, vážime si vašej pomoci.

Chcem pomôcť