Vďaka finančným prostriedkom z Nadácie Academia Nova sa nám podarilo kúpiť na Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny DKC nový dôležitý prístroj.

Ambu aView 2 Advance je vysokokvalitný prenosný endoskopický systém s rozlíšením Full HD. Skladá sa zo zobrazovacej a procesnej jednotky , ktorá podporuje široké spektrum endoskopických výkonov v anestézii, pneumologii, ORL, a urológii. Je neoddeliteľnou súčasťou Ambu jednorazových endoskopických produktov, ktoré pre zdravotnícky personál a pacientov poskytujú dlhodobú hodnotu a pomáhajú zefektívniť pracovné postupy.

“Prístroj bude slúžiť na vyšetrovanie a zobrazovanie patologických procesov dolných dýchacích ciest u našich pacientov a zároveň na zabezpečenie dýchacích ciest – intubáciu u pacientov, kde je štandardná intubácia obtiažna alebo nemožná, čiže by sa zvýšila bezpečnosť týchto pacientov”, povedal MUDr. Tomáš Hrtánek z OAIM DKC.

Spolu s monitorom sme nakúpili aj jednorazové bronchoscopy určené na použitie s monitorom Ambu aView 2 Advance ako zobrazovacou jednotkou, s endoterapeutickým príslušenstvom a inými pomocnými zariadeniami na endoskopiu v dýchacích cestách.

Nech prístroj pomôže čo najväčšiemu počtu našich malých bojovníkov.