Nadácia na Slovak food festivale
Počas troch dní 25. – 27. 5. 2018 prebiehal na bratislavskom hrade už druhý ročník gastronomického umenia Slovak food festival, ktorého organizátorom bol Zväz slovenských kuchárov a cukrárov (SZKC) pod gesciou špičkového slovenského kuchára Vojta Artza.
A už druhý rok nechýbala na tomto festivale ani pomoc Nadácii detského kardiocentra. “Sme úprimne radi, že aj touto cestou sa slovenská verejnosť a návštevníci Bratislavy dozvedeli o vážnosti problematiky detskej kardiológie a pomohli zakúpením si výborných jedál a pochutín aj našim malým pacientom sumou 400 Eur. Veľká vďaka patrí organizátorom festivalu, predovšetkým pánovi Artzovi, prezidentovi SZKC a jeho tajomníčke pani Ing. Dúžekovej – povedala správkyňa Nadácie DKC Mária Kadlečíková.
Tešíme sa na ďalší ročník festivalu a želáme veľa úspechov organizátorom a všetkým zúčastneným.