Charitatívny večer v nádhernej Stĺpovej sieni bratislavskej Reduty sa niesol v duchu oslavy pomoci detským srdiečkam. Bol to krásny kultúrny večer, ktorý vstúpil do sŕdc všetkých prítomných priateľov Nadácie Detského kardiocentra. Tá už tri desiatky rokov podporuje malých pacientov, ktorí bojujú s ochorením srdca.

 

Bol to večer plný noblesy, úprimných láskavých slov, krásnych hudobných predstavení, a to všetko v spoločnosti tých pravých ľudí na pódiu, či v hľadisku. Bol sprevádzaný pozitívnymi emóciami, ktoré vznikali počas večera tak akosi prirodzene. Ako prvá sa na javisku objavila Katarína Hasprová, ktorá zaspievala úvodnú pieseň „Teď kráľovnou jsem já“. Bola to pieseň šitá na mieru Katke, ktorá bola v Detskom kardiocentre pasovaná už pred mnohými rokmi za „kráľovnú detských srdiečok“. Moderátorkou večera bola opäť naša stálica Alenka Heribanová, ktorá hostí sprevádzala s gráciou jej vlastnou.

Prvého príhovoru sa ujala pani riaditeľka Nadácie Detského kardiocentra PhDr. Mária Kadlečíková, ktorá krátko zhrnula prierez aktivít a činností nadácie v priebehu 30 rokov fungovania. Porozprávala aj o začiatkoch nadácie aj za prof. Jozefa Mašuru a MUDr. Michala Holáňa, zakladateľov Nadácie DKC, ktorí sa obaja pre chorobu nemohli osobne zúčastniť. „Dnes tu stojím za troch ľudí. Nie je jednoduché zhrnúť v krátkosti našich 30 rokov, pretože práce bolo ako na kostole, ako sa hovorí a bolo potrebné intenzívne pomáhať. Pán profesor prišiel zo zahraničia s myšlienkou, že tam to naozaj funguje. Že v zahraničí existujú nadácie, ktoré pomáhajú budovať a modernizovať nemocnice, že pomáhajú pacientom dostávať sa do života. Rozhodli sa založiť nadáciu aj na Slovensku a urobili veľmi dobre. Každým rokom sa pomoc zintenzívňovala a prichádzali nové možnosti. Ja som bola niekoľko rokov priateľom Nadácie DKC a keď prišla ponuka, zhostiť sa pozície správkyne nadácie, neváhala som. Postupne sme priniesli do nadácie známe tváre, ktoré dodnes chodia potešiť detičky do Detského kardiocentra a vytvárajú pre deti aj rodičov atmosféru, ktorá im pomáha zabudnúť na všetko zlé, boľavé a strastiplné. Blízky vzťah so Správnou radou nadácie, lekármi, sestrami, vytvára neodmysliteľný predpoklad pre skvelú spoluprácu. Navrhujeme spolu nové aktivity priaznivé pre deti, zakupujeme a modernizujeme prístrojové vybavenie, spoluvytvárame nemocnicu priateľskú k deťom a realizujeme projekty potrebné pre zaradenie sa pacientov do života. Máme skvelú spoluprácu s Národným ústavom srdcových a cievnych chorôb, s pánom generálnym riaditeľom si vzájomne pomáhame a dopĺňame sa“, povedala riaditeľka nadácie.

Po príhovore nasledovalo ďalšie úžasné hudobné číslo v podaní Andrey Zimányiovej a Petra Maláska, pri ktorom ľudia v hľadisku zatajovali dych. Ako už bolo spomínané, množstvo známych tvárí sa za tie roky stalo priateľmi nadácie. Okrem Kataríny Hasprovej sú to aj Janka Balzar Lieskovská, René Štúr, Jaro Bekr, Monika Hilmerová, Marek Fašiang, Tomáš Bezdeda, Juraj Bača, Marián Labuda ml., Roman Pomajbo či Tomáš Masaryk. A práve Janka Balzar Lieskovská vystúpila s ďalším hudobným číslom spolu s Petrom Maláskom, keď zaspievala pieseň od Hany Hegerovej „Potmešilý host“.

Nasledoval pútavý príhovor doc. MUDr. Ľubice Kováčikovej, PhD., ktorá pri tohtoročnom 10. výročí videokonferencií s Detskou nemocnicou vo Filadelfii, vyzdvihla ich prínos pre slovenských detských pacientov s ochoreniami srdca a spolu s námestníkom generálneho riaditeľa NÚSCH, a. s. MUDr. Martinom Záhorcom, PhD. odovzdali ocenenie Dr. Chitre Ravishankar, detskej kardiologičke z filadelfskej nemocnice, ktorá bola hosťom slávnostného večera. „Nadácia má množstvo krásnych a zmysluplných projektov. Jedným z nich je aj podpora vzdelávania a medzinárodnej spolupráce, čomu sa nesmierne tešíme. Na spoluprácu s detskou nemocnicou vo Filadelfii sme veľmi hrdí, keďže táto nemocnica patrí k špičkovým pracoviskám vo svete“, povedala doc. Kováčiková, primárka Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny DKC, NÚSCH, a.s.

Po slovách pani primárky nasledovalo krásne hudobné číslo operného speváka Miroslava Dvorského, ktorý zaspieval známu pieseň pôvodne od Karola Duchoňa „V dolinách“. Po ňom prišla na pódium vznešená operná diva Adriana Kučerová spolu s operným spevákom Filipom Tumom. Tí spolu vytvorili tú pravú noblesnú atmosféru, ktorá sa niesla celou Stĺpovou sieňou Slovenskej filharmónie.

Záver tohto krásneho podujatia bol zavŕšený ocenením zakladateľov a celého tímu Nadácie Detského kardiocentra za ich dlhoročnú záslužnú prácu, ktorú robia s láskou a obrovským zanietením. Ocenenia boli vytvorené v ateliéri renomovanej umelkyne Gordany Glass, ktorá Detské kardiocentrum podporuje s láskou už veľa rokov. Zlatým klincom celého nádherného večera bola citácia pápeža Františka v podaní doc. Kováčikovej o láske, ktorá je nepostrádateľná. Na ňu plynulo nadviazali traja sympatickí speváci Robo Opatovský, Martin Chodúr a Miroslav Dvorský, ktorí uzavreli slávnostné podujatie symbolicky piesňou „Svet lásku má“.