Malý pacient na veľkom stole

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH), a. s. a Detské kardiocentrum (DKC), pracovisko NÚSCH, a.s. sa niekoľko týždňov môžu pochváliť výnimočným úspechom.  Tím lekárov pod vedením prof. MUDr. Roberta Hatalu, CSc., prednostu Kliniky kardiológie a angiológie NÚSCH, a.s. a SZU a MUDr. Viery Illíkovej, vedúcej lekárky Oddelenia arytmií DKC úspešne zrealizoval u 2-mesačného chlapčeka narodeného s ťažkou srdcovou arytmiou jej vyliečenie katétrovou metódou bez potreby otvárania hrudníka.

Operácia bola u dieťaťa jedinou liečebnou alternatívou po tom, čo medikamentózna liečba zlyhala a u dieťaťa sa dramaticky zhoršovalo zlyhávanie srdca s následným zlyhávaním ďalších životne dôležitých orgánov (obličky, pečeň) a so vznikom infekcie. Podľa medzinárodných odporúčaní sa ablácia arytmií realizuje u detí najskôr medzi 4.-6. rokom života, ale vzhľadom na život ohrozujúce následky arytmie je u veľmi malého počtu detí s neúčinnou medikamentóznou liečbou potrebná ablácia už v prvých rokoch života. Takéto radikálne a pritom úspešné riešenie u dieťaťa niekoľko týždňov po narodení je však i vo svete výnimočné.

Chlapček sa po operácii v priebehu niekoľkých dní rýchlo zotavoval a na veľkú radosť rodičov po prvý krát od narodenia mohol byť prepustený z jednotky intenzívnej starostlivosti a začal spoznávať svojich najbližších a svoj domov.

V Bratislave dňa 17. júna 2015