Ďakujeme za podporu!
Talentované deti zo Súkromnej základnej umeleckej školy na Balkánskej ulici 87 v Bratislave maľovali pre deti s chorým srdiečkom. Ich krásne dielka zverili OZ Rusovčan, ktoré v rámci ich tradičného plesu tieto vzácne diela dražili.
Vydraženú sumu sa organizátori rozhodli darovať Nadácii Detského kardiocentra a v týchto dňoch ho prišli odovzdať traja veľmi príjemní páni –  Radovan Jenčík, Martin Kubánka a František Lošonský.
Úprimne a z celého srdca ďakujeme páni, milé deti, pani riaditeľka SZUŠ i dražitelia diel.