Ďakujeme do nebíčka veľkému človeku
Ďakujeme do nebíčka veľkému človeku, nenapodobiteľnému výtvarnému umelcovi a charizmatickému mužovi, pánovi Tiborovi Bártfayovi a jeho rodine – manželke a jeho dcére, za finančný dar, ktorým podporili a súčasne pomohli malým pacientom s vrodeným ochorením srdca. Vďaka tomuto daru bude opäť možné financovať modernizáciu medicínskych prístrojov pre kvalitnejšiu diagnostiku a liečbu našich malých bojovníkov. Je nám cťou, prijať dar od tak vzácneho umelca a nenahraditeľného človeka.