Detské kardiocentrum si dňa 26.4.2018 pripomenulo slávnostnou videokonferenciou 5. výročie začiatku projektu medicínskych telekonzultácií s jednou z najvýznamnejších detských nemocníc sveta vo Filadelfii (Children´s Hospital of Philadelphia).
Slávnostná videokonferencia sa konala za osobnej účasti významného detského kardiológa z Filadelfie prof. Paula Stephensa, ktorý je odborníkom na záťažové vyšetrovanie kardiovaskulárneho systému u detských pacientov.
Veľká vďaka patrí veľvyslanectvu USA, ktore v roku 2016 venovalo Detskému kardiocentru zariadenie pre multimediálne diaľkové spojenia a konferencie sú organizované priamo z nemocnice.
Videokonferencie sa zúčastnil aj generálny riaditeľ NÚSCH, a.s. Ing. Mongi MSOLLY a veľvyslanec USA na Slovensku pán Adam Sterling.