ZŠ Dudova myslela cez Vianoce na pomoc druhým
ZŠ na Dudovej ulici v bratislavskej Petržalke, pod gesciou pani učiteľky Magdalény Pekovej, rozbehla projekt “Vianočná stonožka”. Školáci vyrábali krásne vianočné pohľadnice a ozdoby, ktoré predávali rodičom, učiteľom aj zamestnancom spoločnosti Slovnaft, na vianočnom bazáre, ktorý spoločnosť organizovala vo svojich priestoroch. Výťažok z predaja sa deti rozhodli darovať svojim rovesníkom s ochorením srdiečka. Tento šľachetný čin detí podporil projekt Nadácie DKC “Žijem naplno” o edukácii kardiologických pacientov, ktorí vplyvom rôznych medicínskych zákrokov prišli o možnosť, byť rovnocennými so zdravými rovesníkmi. ”
“Milé deti, ste úžasné, veľmi rozumné a vaše zdravé srdiečka prekypujú dobrotou a láskou. Ďakujeme vám, aj vašim pani učiteľkám za nádherný projekt a pomoc tým, ktorí si sami pomôcť nedokážu” – správkyňa Nadácie detského kardiocentra.

Tím nadácie