Nadácia Detského kardiocentra sa zaujíma o pacientov aj po prepustení z hospitalizácie. Pre deti s ochorením srdca zabezpečuje už šiesty rok pomoc prostredníctvom špeciálnych pedagógov, ktorí navštevujú pacientov v pohodlí ich domova a pomáhajú im prekonávať ochorením spôsobené hendikepy.

 

„Deti po operáciách závažných srdcových chýb môžu mať poruchy psychomotorického a neuropsychického vývoja. U malých detí môže ísť o oslabenie hrubej motoriky, u dieťaťa v predškolskom veku oslabenie jemnej motoriky, poruchy pozornosti a reči. V školskom veku sa pridružujú problémy v matematických a čitateľských zručnostiach. Postupne sa u detí môžu objaviť aj komplexnejšie diagnózy, napríklad porucha pozornosti s hyperaktivitou, špecifické poruchy učenia, čo dlhodobo ovplyvní ich schopnosť rovnocenne sa zaradiť medzi zdravých rovesníkov. Preto máme záujem pracovať na projekte komplexnej starostlivosti o našich pacientov, ktorý bude zahŕňať aj sledovanie neuropsychického vývoja, včasnú intervenciu na jeho posilnenie a poskytovanie špeciálno-pedagogického prístupu a individuálneho vzdelávania. Veríme, že komplexný program starostlivosti pomôže rodinám s deťmi s ochorením srdca zvládať ťažkosti, ktoré im život prináša, a hlavne prispieť k zvýšeniu kvality ich života,“ vysvetlila doc. MUDr. Ľubica Kováčiková, PhD., primárka Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny DKC, predsedníčka Správnej rady Nadácie Detského kardiocentra.

 

Do dnešného dňa sa nadácii podarilo v rámci projektu Žijem naplno edukovať už viac ako 70 malých pacientov z celého Slovenska vo veku 3 – 12 rokov. Kým prvý rok začínali s desiatimi deťmi zo západného Slovenska, postupne sa projekt rozrástol do všetkých kútov Slovenska, do miest ako Bratislava, Malacky, Levice, Pezinok, Topoľčany, Trenčín, Banská Štiavnica, Zvolen, Bánovce nad Bebravou, Žilina, Humenné, Prešov či Poprad.

 

„Na projekt Žijem naplno sme veľmi hrdí a zároveň vďační jeho podporovateľom za to, že si ho môžeme dovoliť realizovať. Po piatich rokoch úspešného fungovania projektu a pravidelnej komunikácii s malými kardiologickými pacientmi a ich rodinami poznáme významný efekt prace odborníkov – špeciálnych pedagógov s týmito deťmi. V pohodlí domova riešia problémy, ktoré vznikli u pacientov v neuropsychickom vývoji po dlhodobých a častých hospitalizáciách, anestéziach a zákrokoch súvisiacich s ich vážnym ochorením. Veríme, že aj vďaka sponzorom budeme môcť zaraďovať stále viac našich detí do projektu v rámci celého Slovenska,“ povedala PhDr. Mária Kadlečíková, riaditeľka Nadácie detského kardiocentra.

 

Tento rok je špeciálny tým, že do projektu je možné vďaka dlhoročnému stabilnému partnerovi nadácie, spoločnosti Slovclean, a. s., pridať rekordných dvadsať nových detí, ktoré dostanú možnosť napredovať prácou s našimi špeciálnymi pedagógmi.

 

„Sme šťastní, že sme pomohli na svet takému dôležitému projektu, vďaka ktorému majú deti s ochorením srdca špeciálnu starostlivosť aj po odchode z nemocnice. Takáto starostlivosť bežná v zahraničí, na Slovensku úplne absentovala. U nás končila odchodom z nemocnice. Pritom je pre deti nesmierne dôležitá, aby čo najskôr dobehli zameškané v škole a a vrátili sa aj so svojím hendikepom do normálneho života, ktoré si zaslúži každé dieťa bez rozdielu. Pre tento ročník sme sa rozhodli finančnú pomoc, ktorú nadácii poskytujeme, zdvojnásobiť, aby sme pomohli ešte väčšiemu počtu detí. Aj do budúcna určite plánujeme v spolupráci pokračovať. Projekt Žijem naplno pomohol aj nám nájsť zmysel v práci a podnikaní,“ povedal Ing. Marian Lalik, generálny riaditeľ spoločnosti Slovclean.

 

Ambasádorkou projektu Žijem naplno je herečka a speváčka Janka Balzar Lieskovská. „Musím za seba povedať, že ma úprimne dojíma tá komplexnosť úžasnej starostlivosti o deti z Detského kardiocentra, ktorá nezostáva za dverami nemocnice, ale siaha až do ich domovov a ich budúcnosti. Vzdelanie ako také mám ja sama veľmi spojené so zdravým sebavedomím. A to sa buduje už od malička. Deti vnímajú svet okolo seba a hľadajú si v ňom svoje miesto.
Preto je úžasné, že vďaka Nadácii Detského kardiocentra vznikol tento nádherný a nesmierne dôležitý projekt, ktorý im je šitý na mieru podľa ich jednotlivých potrieb a ktorý im pomôže raz pevne stáť na svojich vlastných nohách, cítiť sa byť plnohodnotnou súčasťou spoločnosti a zároveň byť pre ňu, z môjho pohľadu, veľkým prínosom,“ povedala Janka Balzar Lieskovská.

 

 

Základné fakty o projekte:

  • 6. ročník projektu Žijem naplno odštartoval v septembri 2022
  • 70 detí bolo doteraz zapojených do projektu
  • 7 špeciálnych pedagógov a 3 psychologičky pracujú s pacientmi
  • Projekt pôsobí v rámci celého Slovenska

 

 

 

Jana Kadlečíková

Nadácia Detského kardiocentra

PR manažér

0905 438 824