5 rokov úspešného edukačného projektu Nadácie Detského kardiocentra „Žijem naplno“

 

V septembri odštartovala Nadácia Detského kardiocentra už piaty ročník edukačného projektu „Žijem naplno“ pre pacientov s vrodenou alebo získanou chybou srdca. Už viac ako 45 detí po celom Slovensku dostalo šancu na plnohodnotnejší život. Každého z týchto detí navštevujú špeciálni pedagógovia v pohodlí ich domova, aby im pomohli dobehnúť všetko potrebné pre ich čo najzdravší neuropsychický vývoj.

 

Piaty ročník úspešného projektu Nadácie DKC „Žijem naplno“ sa začal vo veľkom štýle. Do projektu pribudlo okrem stabilných aj sedem nových detí, ktoré dostali šancu na pomoc s učivom v škole, s jemnou či hrubou motorikou, so sústredením či s poruchami reči. Potreba tejto starostlivosti vzniká najmä po dlhých a častých hospitalizáciách, anestéziách a napojeniach na mimotelový obeh počas zákrokov na srdiečku.

Každému dieťaťu sa venuje individuálne pridelený špeciálny pedagóg, ktorý na základe diagnostiky posúdi, s čím je potrebné danému dieťatku pomôcť. „Máme veľkú radosť, že sme aj napriek náročnej pandemickej situácii mohli spustiť náš dlhoročný projekt prospešný pre našich malých bojovníkov. Slová špeciálnych pedagógov a rodičov detí hovoria za všetko. Vytvorilo sa medzi nimi nielen edukačné, ale aj kamarátske puto, ktoré je extrémne dôležité pre napredovanie a tiež dôveru. Tú naši pacienti potrebujú cítiť, aby mohli pracovať a môcť sa zlepšovať“, vysvetlila Jana Kadlečíková, PR manažérka Nadácie Detského kardiocentra.

Na západnom Slovensku sú deti vzdelávané spomínanou osobnou formou, na strednom a východnom Slovensku aktuálne prebieha online výučba, a to vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu.

Tento úspešný a unikátny projekt by nemohol fungovať bez partnerov, ktorí venovali finančné prostriedky na pomoc malým kardiologickým pacientom. Popri zdravotnej stránke je nemenej dôležité aj vzdelanie týchto detí, ktoré im môže výrazne pomôcť sa v dospelosti plnohodnotne uplatniť. Veľká vďaka patrí generálnemu partnerovi spoločnosti Slovclean a hlavným partnerom 365.invest, Finportal a Novartis Slovakia. Posledný spomínaný partner podporuje exkluzívne detičky na východnom Slovensku.

 

Viac info na:

Jana.kadlecikova@nadaciadkc.sk

PR manažér

0905 438 824