Žijeme naplno so spoločnosťou DOPRASTAV a.s.
V školskom roku 2018/2019 nám pribudol nový partner, ktorému sme nesmierne vďační, že sa rozhodol podporiť náš edukačný projekt Žijem naplno! Reč je o spoločnosti DOPRASTAV a.s., ktorá sa stala hlavným partnerom projektu vzdelávania detičiek s chorým srdcom. Tým pomáhajú už piati odborní asistenti, ktorí ich navštevujú v pohodlí ich domova a pomáhajú im individuálne so všetkým zameškaným s cieľom zaradiť tieto deti medzi svojich zdravých rovesníkov.
Veľké ďakujeme patrí nášmu sponzorovi, ktorý nám pomohol značnou sumou k tomu, aby sme mohli do projektu zapojiť ďalších 7 detí!

Spoločnosť Doprastav a.s., hlavný partner projektu

Dušan Mráz, predseda predstavenstva

„Spoločnosť Doprastav, a.s. v rámci spoločenskej zodpovednosti dlhodobo podporuje aj organizácie, ktoré pomáhajú chorým deťom a ich rodinám. Projekt Nadácie Detského kardiocentra „Žijem naplno“ má podľa nášho názoru nepopierateľný význam a sme radi, že touto cestou môžeme pomôcť deťom s ochorením srdca. Veríme, že aj vďaka našej podpore sa bude môcť do projektu zapojiť čoraz viac detí, ktorých prístup k vedomostiam nebude kvôli ich zdravotnému stavu obmedzený,“ uviedol predseda predstavenstva spoločnosti Doprastav, a.s., Ing. Dušan Mráz.