Nadácia Detského kardiocentra zahájila už 3. ročník projektu edukácie detí s vrodenou chybou srdca

 

Vzdelanie aj pre choré deti? Ide to!

 

Už tretí rok Nadácia Detského kardiocentra učí deti s vrodenou chybou srdca, že aj napriek ich ochoreniu môžu viesť plnohodnotný život a dosiahnuť svoje ciele. Toto všetko sa stáva skutočnosťou prostredníctvom unikátneho projektu s názvom Žijem naplno, ktorý funguje na princípe špeciálnych pedagógov. Tí navštevujú tieto deti v pohodlí ich domova, aby im pomohli dobehnúť ochorením spôsobené hendikepy. Navyše, s blížiacou sa kolaudáciou nového pavilónu Detského kardiocentra sa blíži aj jedno veľké prekvapenie.

 

Od septembra zahájila Nadácia Detského kardiocentra už tretí ročník projektu Žijem naplno. Doteraz sa podarilo pomôcť už viac ako tridsiatim deťom zo západného aj stredného Slovenska. Špeciálni pedagógovia navštevujú deti s ochorením srdca, ktoré nemôžu pravidelne navštevovať škôlku či školu, priamo doma, aby s nimi preberali to, čo by sa ako zdravé deti učili v škole či škôlke. Na deťoch zaradených do projektu edukácie je vidieť neuveriteľný pokrok v jemnej motorike, hrubej motorike, v sústredení, v rečovej znalosti či v zlepšených výsledkoch v škole. „Práca s deťmi je krásna a náročná zároveň. Toto vie každý rodič, pedagóg, vychovávateľ, ktorý odovzdáva deťom svoje vedomosti a skúsenosti. Ja, ako špeciálny pedagóg sa snažím pri svojej práci odovzdávať deťom aj srdce. Prácu s deťmi s chorým srdiečkom sa snažím realizovať tak, aby ju deti vnímali ako hru, prostredníctvom ktorej v tomto náročnom procese objavujeme nové veci, tešíme sa z úspechov a posúvame sa ďalej. Najväčšou odmenou je pre mňa radosť z úspechov detičiek a spätná väzba od rodičov, ktorí mi vravia: „Ďakujeme, že našim deťom pomáhate rásť.“ Som rád, že som súčasťou projektu Nadácie detského kardiocentra Žijem naplno a v duchu jeho názvu sa snažím robiť svoju prácu naplno, s radosťou, vďačnosťou a s pokorou,“ povedal jeden zo špeciálnych pedagógov Peter Vácha.

Novinkou v projekte má byť úplne nové interaktívne centrum, ktoré uzrie svetlo sveta v momente, keď bude uvedený do prevádzky nový pavilón Detského kardiocentra. Toto centrum bude miestom pre špeciálnych pedagógov, logopédov, psychológov a ďalších odborníkov, ktorí sú nesmierne potrební a nápomocní deťom v Detskom kardiocentre. Novinkou bude aj možnosť psychologickej podpory pre deti aj ich rodičov, ktorí môžu využiť v rámci projektu telefonický či osobný kontakt s našou psychologičkou. V prípade potreby je k dispozícii poradiť, ako postupovať s pacientmi pri rôznych situáciách.

Edukácii pacientov aj novému interaktívnemu centru sa teší aj správkyňa nadácie, ktorá najlepšie vie, koľko úsilia stojí realizácia tohto projektu. „Pred dvoma rokmi sme spustili projekt Žijem naplno pre malých kardiologických pacientov, pričom sme mali očakávania, že projekt bude pre naše deti dôležitou pomocou pre ich zaradenie sa do života po vážnych zákrokoch súvisiacich s ich primárnym ochorením. Nemýlili sme sa a deti zaradené do projektu zaznamenali veľký progres a niekoľko z nich mohlo začať žiť plnohodnotným životom. Pre nadáciu je to veľké zadosťučinenie a ďalšia motivácia v týchto aktivitách pokračovať a získavať finančné prostriedky na rozšírenie možností smerujúcich k čo najširšej realizácii tohto úspešného projektu“, vysvetlila správkyňa Nadácie Detského kardiocentra.

V tej najdôležitejšej úlohe, získať finančné prostriedky nadácii pomáhajú sponzori, bez ktorých by nebolo možné spomínaný projekt realizovať. Veľká vďaka patrí generálnemu partnerovi projektu, spoločnosti Slovclean, hlavným partnerom Finportal a Slovenskej sporiteľni a tiež reklamnému partnerovi spoločnosti Sanofi. Ďalšou ambíciou nadácie je zaradiť tento projekt aj na východné Slovensko a pomôcť v edukácii aj tamojším pacientom Detského kardiocentra.