Aj my spomíname… na človeka, ktorý nám dal kúsok zo svojho dobrého srdiečka, BOŘEK ŠÍPEK, famózny umelec, ktorý nám venoval svoje cenné dielo do dražby pri príležitosti projektu Nadácie Detského kardiocentra “Cez umenie k detskému srdcu”. Napriek vzdialenosti z Prahy do Bratislavy neváhal a zapojil sa do tejto srdečnej spolupráce. Ďakujeme za všetko, pan Šípek, odpočívajte v pokoji.

Na fotke dielo Bořeka Šípka v Kalendári “Cez umenie k detskému srdcu” pre rok 2015.