Opäť nezabudnuteľný večer v duchu pomoci a podpory pre malých pacientov s ochorením srdiečka. Nadácia Detského kardiocentra v spolupráci s fotografkou Janou Keketi zorganizovali nádherné podujatie, na ktorom bol uvedený do života nový charitatívny kalendár pre rok 2023 „Cez umenie k detskému srdcu“. Zároveň, vďaka srdečným umelcom, ktorí darovali svoje krásne diela do aukcie a štedrým dražiteľom, sa podarilo vydražiť 36 tisíc Eur! Za 10 rokov tejto krásnej dobročinnej akcie priniesol nadácii tento projekt úctyhodný výťažok viac ako 330 tisíc Eur!

 

V prvej časti tohto príjemného podujatia bol uvedený do života nový kalendár Nadácie Detského kardiocentra pre rok 2023 „Cez umenie k detskému srdcu“. Prišiel ho symbolicky pokrstiť kňaz Marcel Koval, ktorý je už roky spriaznenou dušou nadácie. „Do Detského kardiocentra som chodil za deťmi a stretával som lekárov či zdravotné sestry, ktorí tam naozaj celou dušou a srdcom pre ne boli. Rozprával som sa veľakrát aj s rodičmi, ktorí boli najšťastnejší, keď si svoje deti mohli odviesť z nemocnice domov. Bohužiaľ, stretával som tam aj rodičov, ktorí si svoje choré deti už domov nikdy nemohli vziať. To bolo veľmi ťažké aj pre mňa, aj pre moju vieru. Ale vďaka všetkým, ktorí do toho dávali nádej a tiež vďaka nadácii a skvelým ľuďom v nej, boli pre mňa inšpiráciou ísť ďalej“, povedal kňaz Marcel. Kalendár uviedol do života spolu s detičkami, ktoré boli zvečnené aj na fotografiách v kalendári.

 

Ďalšia časť večera sa niesla v znamení dražby umeleckých diel. Už tradične sme sa mohli tešiť na vystúpenie licitátorky Niny Gažovičovej z aukčnej spoločnosti Soga, ktorá vie veľmi nenásilne a príjemne, veľakrát až vtipne „prinútiť“ prítomných dražiteľov, aby zdvihli dražobné čísla a navýšili sumu. Aj jej zásluhou bola v tento večer vydražená úctyhodná suma 36 tisíc Eur! A na čo budú tieto finančné prostriedky využité? „Dlhodobo sa snažíme pomáhať zvyšovať kvalitu života našim deťom, a preto by sme radi tieto peniaze z dražby venovali do kardio rehabilitačného programu, ktorý bude mať viac vrstiev, do rôznych pomôcok a prístrojov a tiež budeme investovať do ľudí, ktorí nám pomôžu v tomto programe. Dnes sa totiž oveľa viac sústredíme nielen na záchranu životov, ale aj na zlepšovanie kvality života našich pacientov. Našou veľkou prioritou je, aby sa cítili plnohodnotnými ľuďmi. Často si nesú to svoje ochorenie od malého veku a my chceme, aby mali sebavedomie fungovať v živote tak, ako zdraví ľudia. To je pre nás hlavným cieľom“, vysvetlil primár kardiologického oddelenia Detského kardiocentra MUDr. Martin Záhorec, PhD.

Nový kalendár na rok 2023 je plný pozitívnej energie, farieb a pohybu, umenia našich popredných umelcov a šikovnosti detí. „Za môj tím patrí menovite vďaka mojej stylistke Adelke Vykydalovej za jej skvelý kreatívny prínos a všetkým umelcom za ich krásne diela s láskou darované a samozrejme deťom a ich rodičom za krásne chvíle na fotení, ktoré nebolo úplne ľahké. Pretože zladiť hádzanie farebných práškov, dymovnice, tanečné pózy a výraz naraz, klobúk dole pred deťmi ako to krásne zvládli. A v neposlednom rade patrí veľká vďaka za skvelú prácu pri organizovaní eventu celému tímu nadácie, slávnostný večer bol dokonale pripravený a niesol sa vo veľmi pozitívnej nálade aj vďaka skupine Fragile,“ povedala fotografka Jana Keketi.

 

 

Riaditeľka Nadácie Detského kardiocentra Mária Kadlečíková vyslovila slová vďaky všetkým srdečným ľuďom, ktorí sa za celých desať rokov podieľali na tomto charitatívnom projekte. „Zmocňuje sa ma nostalgia, pretože si spomínam ešte na úplne prvý ročník a priznám sa, že neviem, komu skôr poďakovať. Samozrejme, je to fotografka Janka Keketi, ktorá prišla s myšlienkou tohto projektu a neskutočných desať rokov to s nami „ťahala“. Moja ďalšia obrovská vďaka patrí všetkým umelcom, ktorí sa podieľali na všetkých desiatich ročníkoch kalendára, na všetkých aukciách. Chcela by som, aby tu teraz všetci boli a počuli naše úprimné slová vďaky. Ďakujeme všetkým dražiteľom, vďaka ktorým sa nám za desať rokov podarilo vyzbierať neuveriteľných viac ako 330 tisíc Eur“.

 

Moderátorkou večera bola naša dvorná Andrea Pálfy Belányiová, ktorá sprevádzala hostí celým večerom s noblesou a charizmou jej vlastnou. Hudobný hosť a capella Fragile opäť potvrdili, že sú jedineční a ich piesne prinášali prítomným hosťom úsmev na tvári a skvelú náladu.

 

Kontakt pre médiá:

Jana Kadlečíková

PR manažér

Nadácia Detského kardiocentra

0905 438824