Nový projekt Nadácie Detského kardiocentra Žijem naplno – edukácia pacientov formou odborných asistentov – pokryl zatiaľ 20 detičiek, ktoré sa od septembra 2017 začlenili do procesu podpory touto formou, čomu sa veľmi tešíme! Našou ambíciou je získať čo najviac finančných prostriedkov pre školský rok 2018/2019, aby sme mohli zapojiť súčasné deti opäť, ale tiež pridať ďalšie detičky, ktorým bude podpora formou asistentov prínosná.
Ďakujeme veľmi pekne spoločnosti LEGRAND SLOVENSKO, ktorí prispeli na projekt Žijem naplno skvelou sumou 750 Eur! Šek prevzala správkyňa nadácie, pani Mária Kadlečíková. Aj takýmito krokmi sa môžeme dopracovať k tomu, aby sa do projektu mohlo zapojiť čo najviac malých kardiologických pacientov.