Rozhovor s umelcami 7. ročníka kalendára

Ďakujeme všetkým umelcom, ktorí venovali svoje umelecké diela do dražby a stali sa tak súčasťou veľkého úspechu. Vydražiť sa podarila suma 50.000 eur! Obrovská vďaka patrí dražiteľom umeleckých diel, ktorí si našli čas, prišli na podujatie „Cez umenie k detskému srdcu“ a dražili našich 13 krásnych umeleckých diel.

Umelcom sme položili štyri rovnaké otázky. Ich odpovede sú plné pokory a lásky, presne také, akí sú aj v skutočnosti, láskaví a srdeční.

 

Adela Melišeková Dojčanová

Ako vnímate spoluprácu s Nadáciou Detského kardiocentra?

Bolo mi cťou spolupracovať s Nadáciou Detského kardiocentra prostredníctvom dražby diel a krstu jedinečného kalendára. Páči sa mi, že NDK svoje aktivity smeruje pre záchranu životov našich najmenších a jej aktivity sú cielené a výsledky viditeľné.

Čo vás presvedčilo k tomu, aby ste sa zapojili do projektu “Cez umenie k detskému srdcu”?

Nebolo ma potrebné presviedčať. Bola som šťastná, že môžem pomôcť. NDK má za sebou výsledky a cielene pomáha, plus meno fotografky Jany Keketi je známkou kvality. A spojiť krásu umenia diel a kalendára s pomocou deťom, je dostatočne presvedčivé.

Ako by ste opísali dielo, ktoré ste vytvorili pre siedmy ročník projektu Nadácie Detského kardiocentra ? Podľa akých kritérií ste vyberali konkrétne dielo?

V lete prebehla v Trnave moja výstava Harmónia hodvábu a skla, ktorá sa tematicky niesla v znamení snovosti, lásky a pomoci. Ústredným obrazom bol práve obraz maľovaný na hodvábe, Okom vážky. Na výstavu prišla aj Jana Keketi a uvidela v ňom presne to, čo som do neho vložila. Že v sebe nesie detskú krehkosť cez krídla dvoch vážok a zemité farby, ktorých základ je v žltej evokujúcej teplo slnka a detského smiechu, červenej vyjadrujúcej lásku, krv a tep srdca a v závere s pridaním čiernej farby, ktorá ukotvuje život v celom jeho ohraničení v spojitosti so zemou. Obraz celkovo pôsobí upokojujúco, nakoľko dynamika žltej a červenej sa mieša do pokojnej hnedej a tá v spojitosti použitých zlatých kontúr a zlatého prachu na krídlach oboch vážok, elegantne prenáša harmóniu života ku všetkým, ktorí sa pozerajú. Takže bolo rozhodnuté! Práve tento obraz bol stvorený pre úžasný charitatívny večer “Cez umenie k detskému srdcu”.

Zažili ste atmosféru dražby umeleckých diel priamo na podujatí. Vydražila sa úžasná suma 50 tisíc eur! Aký to bol pre vás pocit, že ste súčasťou 7. ročníka tohto charitatívneho podujatia?

Neuveriteľne silný moment! Bol to jedinečný pocit a ja som zaň nesmierne vďačná.

 

Ivett Axamitová

Ako vnímate spoluprácu s Nadáciou Detského kardiocentra?

Spoluprácu s Nadáciou Detského kardiocentra vnímam ako snahu pomáhať tam, kde je to nevyhnutné nielen po finančnej stránke, ale hlavne ako spolupatričnosť s matkami, rodinami a samozrejme bezbrannými dušičkami, ktoré prišli na svet a ešte ani netušia, že potrebujú pomoc. Takže takáto pomoc je pre mňa akási samozrejmosť, ktorá vychádza z môjho vnútra.

Čo vás presvedčilo k tomu, aby ste sa zapojili do projektu “Cez umenie k detskému srdcu”?

K tomu, aby som sa zapojila do takéhoto projektu, ma nemusel nikto a nič presviedčať. Umenie a humanita patria k sebe. Je to nádherný pocit, že spoločne dokážeme vytvoriť prekrásne dielo pomoci s názvom ,,NADEJ”.

Ako by ste opísali dielo, ktoré ste vytvorili pre siedmy ročník projektu Nadácie Detského kardiocentra ? Podľa akých kritérií ste vyberali konkrétne dielo?

Dielo ,,Malá morská víla” som vytvorila už na začiatku tohto roka. Je vytvorené z hliny, glazované a upravené preparátmi drahých kovov a zlatom. Bolo to krásne prepojenie s ostatnými umelcami.

Zažili ste atmosféru dražby umeleckých diel priamo na podujatí. Vydražila sa úžasná suma 50 tisíc eur! Aký to bol pre vás pocit, že ste súčasťou 7. ročníka tohto charitatívneho podujatia?

Výsledná suma bola iba dôkazom spojenia snahy a úsilia ľudí, ktorí chcú zo srdca pomáhať.  A ja som povďačná nielen umelcom, ale všetkým, ktorí sa spoločne na tomto projekte podieľajú a majú snahu tvoriť život krajším.

 

Daniela Kosová

Ako vnímate spoluprácu s Nadáciou Detského kardiocentra?

Spolupráca s nadáciou je pre mňa cťou a veľkou radosťou zároveň.

Čo vás presvedčilo k tomu, aby ste sa zapojili do projektu “Cez umenie k detskému srdcu”?

Veľmi si vážim Vašu prácu a je pre mňa dôležité, kvapkou v mori prispieť pre tých, ktorí to od samého začiatku svojej pozemskej cesty majú  také zložité. Ako mama dvoch detí si uvedomujem, akú bolesť musia prežívať tie deti a hlavne ich rodičia. Je to krásny a prospešný projekt.

Ako by ste opísali dielo, ktoré ste vytvorili pre siedmy ročník projektu Nadácie Detského kardiocentra ? Podľa akých kritérií ste vyberali konkrétne dielo?

Dielo som vytvorila už predtým a k téme rozprávka sme sa zhodli, že by sa najviac hodilo. Šaško na bicykli by mohol byt aj poslom dobrých správ.

Zažili ste atmosféru dražby umeleckých diel priamo na podujatí. Vydražila sa úžasná suma 50 tisíc eur! Aký to bol pre vás pocit, že ste súčasťou 7. ročníka tohto charitatívneho podujatia?

Zažiť dražbu bolo pre mňa niečo nové. Bola tam úžasná atmosféra, toľko skvelých ľudí ochotných pomôcť. Lepší názov ako Cez umenie k detskému srdcu ste nemohli vymyslieť. Srdcia dospelých sa otvorili a bol to pre mňa veľký zážitok.

 

Margaréta Horáková

Teší ma, že sa môžem zúčastňovať každoročne na charitatívnom podujatí Nadácie Detského kardiocentra. Finančne prispievať by bolo pre mňa náročné, avšak ponúknuť výtvarné dielo je pre mňa spôsob možný. Moji rodičia prispievali svojou prácou, boli lekári.

Vyrastala som v prostredí, kde bolo prirodzené podieľať sa na pomoci chorým ľuďom. Súčasťou podpory Nadácie Detského kardiocentra som sa stala však vďaka nášmu najvýznamnejšiemu sochárovi majstrovi Tiborovi Bartfayovi, ktorý ma delegoval, keď jemu už účasť znemožňoval vysoký vek. Je to pre mňa také milé dedičstvo od majstra.

Je úžasné sledovať veľkorysosť dražiteľov. Tento rok bol ozaj skvelý! Skvelá bola práca a príprava všetkých tvorcov akcie. Oceniť treba aj nenahraditeľnú prácu vynikajúcich lekárov. Výsledkom je niečo tak krásne, hodnotné a vzácne ako diamant.” Diamant”- tak som nazvala dielo, ktoré som tento rok venovala do dražby.

 

Vladimír Morávek

Ako vnímate spoluprácu s Nadáciou Detského kardiocentra?

Nadácia Detského kardiocentra je veľmi dôležitá pre maličkých pacientov. Svojou činnosťou pomáha skvelým lekárom bojovať o dobrý život chorých detí. Som rád, že môžem aspoň troškou prispieť aj ja.

Čo vás presvedčilo k tomu, aby ste sa zapojili do projektu “Cez umenie k detskému srdcu”?

Ako som vyššie spomenul, práve pomoc malým a chorým deťom.

Ako by ste opísali dielo, ktoré ste vytvorili pre siedmy ročník projektu Nadácie Detského kardiocentra? Podľa akých kritérií ste vyberali konkrétne dielo?

Plastiku som nazval „Krása dreva“, lebo krásu dreva by mali ľudia poznať a vnímať.

Zažili ste atmosféru dražby umeleckých diel priamo na podujatí. Vydražila sa úžasná suma 50 tisíc eur! Aký to bol pre vás pocit, že ste súčasťou 7. ročníka tohto charitatívneho podujatia?

Zažil som priamo dražbu umeleckých diel, pocity mám zmiešané, lebo nikdy neviem, ako dražba dopadne.