Nová kampaň k 2% z daní Nadácie Detského kardiocentra

Skutoční lekári, skutoční bojovníci

Začiatkom februára odštartovala Nadácia Detského kardiocentra novú kampaň pri príležitosti uchádzania sa o 2% z daní. Jej hlavným „mottom“ je detské vyznanie „Ďakujeme, že nám pomáhate rásť“, ktoré zároveň slúži ako silné posolstvo pre potenciálnych darcov 2% zo svojich daní. Zaujímavé na tom je, že túto milú a pritom tak silnú vetu povedala skutočná malá pacientka v nemocnici a v našich srdciach zarezonovala natoľko, že sme ju pretavili aj do našich kampaní a stala sa veľmi významným slovným spojením. V štyroch spotoch, ktoré nadácia postupne predstavila, sa v hlavných rolách objavujú skutoční malí pacienti a skutoční lekári z Detského kardiocentra. A títo autentickí lekári aj reálne pomáhajú deťom rásť! A to tým, že sa snažia vyliečiť ich choré srdiečko, aby mohli vyrásť a stať sa tým, čím túžia byť! Baletkou, futbalistom, lekárkou alebo hasičom.

Spomínané štyri videá nesú to isté posolstvo, avšak v každom videu je iná túžba malého pacienta.

 

LEKÁRKA – MUDr. Pavol Kunovský, PHD., MBA – primár kardiologickej JIS DKC a malá pacientka Emka

https://www.youtube.com/watch?v=CnapuFyVUwI

 

HASIČ – Doc. MUDr. Ľubica Kováčiková, PHD. – primárka oddelenia anestézie a intenzívnej medicíny DKC a malý pacient Marek

https://www.youtube.com/watch?v=1VMyBWMNY9U

 

FUTBALISTA – MUDr. Viera Ílliková – vedúca lekárka úseku arytmií kardiologického oddelenia DKC a malý pacient Paľko

https://www.youtube.com/watch?v=mfdzB7U3nQ0

 

BALETKA – MUDr. Martin Záhorec – primár kardiologického oddelenia DKC a malá pacientka Emmka

https://www.youtube.com/watch?v=g-CWjmzHi_Q

 

Svoje hlasy nám prepožičali nielen naše malé deti, ale aj úžasní herci Monika Hilmerová a Marek Fašiang.

 

Pre viac informácii o kampani:

Jana Kadlečíková

PR

Nadácia Detského kardiocentra

Jana.kadlecikova@nadaciadkc.sk

0905 438 824