2% z daní pre Nadáciu Detského kardiocentra

 

Každý rok sa Nadácia Detského kardiocentra uchádza o venovanie 2% z daní. Za 30 rokov fungovania nadácie sme aj vďaka dvom percentám mohli zakúpiť množstvo prístrojov, materiálno-technického vybavenia, či ďalších dôležitých vecí, ktoré Detské kardiocentrum pre malých pacientov potrebovalo a stále potrebuje. Tieto finančné prostriedky nadácia investuje v zmysle rozhodnutí Správnej rady nadácie, ktorú tvoria primári jednotlivých oddelení  a práve oni rozhodujú o tom, na čo budú každý rok finančné prostriedky získané z 2% použité.

„Mať choré srdce nie je dobrá správa pre nikoho z nás. Ak je choré to detské, bolí nás to niekoľkonásobne viac. Ďakujem vám všetkým, ktorí pomáhate a tiež ďakujem našim nadačným priateľom Zuzke Kanócz, Janke Lieskovskej, Jarovi Bekrovi, Tomášovi Bezdedovi, Henriete Mičkovicovej a Alexandrovi Bártovi, ktorí nám pomohli tento rok upozorniť v kampani na problémy s kardiologickým ochorením“ povedala PhDr. Mária Kadlečíková, riaditeľka Nadácie Detského kardiocentra.

Sme radi, že môžeme vďaka všetkým darcom 2% z daní podporovať, pomáhať a tiež robiť radosť malým pacientom s vrodenou či získanou chybou srdca. Ročne sa narodí približne 400-500 detí s chorým srdiečkom a my im spolu s vami pomáhame priblížiť sa k plnohodnotnému životu.

Ako postupovať pri venovaní 2% z daní Nadácii Detského kardiocentra

  • Vyplňte svoje údaje vo Vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane (na nadaciadkc.sk v sekcii 2% z daní je k dispozícii predvyplnené tlačivo s údajmi Nadácie Detského kardiocentra)
  • Vyplnené tlačivo pošlite spolu s potvrdením o zaplatení dane na príslušný daňový úrad

 

Udaje o prijimatelovi