Nadácia Detského kardiocentra odštartovala druhý ročník edukácie detí s chorým srdcom formou odborných asistentov

 

Tento rok pomôžeme ďalším desiatim deťom

 

Nadácia Detského kardiocentra minulý rok spustila unikátny projekt edukácie pacientov s vrodenou chybou srdca formou odborných asistentov, ktorí navštevovali dovedna dvadsiatich pacientov v pohodlí ich domova. Prvý ročník zaznamenal obrovský úspech a nový školský rok začína nielen s pôvodnými deťmi z minulého roka, ale tiež s ďalšími desiatimi novými deťmi zapojenými do projektu od septembra 2018.

V minulom školskom roku deti zaznamenali veľký pokrok v oblasti jemnej či hrubej motoriky, úspech v oblasti poruchy reči, sústredenia či ďalších aspektov, s ktorými pred spustením projektu bojovali. Nadšené nie sú len deti, ale aj odborní asistenti a rodičia detí. „Som veľmi vďačná, že máme nášho asistenta. Pamätám sa, že keď ste mi to oznámili telefonicky, tak som sa od šťastia rozplakala. Neverila som, že práve nás vyberiete. Náš asistent si získal môjho syna, robia spolu pracovné listy, hrajú sa hry. Dáva nám aj domáce úlohy. Mne ukáže, čo s ním preberal a ja to potom opakujem so synom vždy pred spaním. Syn má vývinovú dysfaziu, oneskorený vývin reči a problém s pozornosťou, čiže je ťažšie ho na dlhšie zaujať, no určite viacej dá na nášho asistenta, ako na mňa. Aj synova učiteľka z materskej školy sama povedala, že potrebuje individuálny prístup a že je vidieť, že sa s nim pracuje,“ povedala jedna z mamičiek.

Aj odborní asistenti si  prácu s deťmi pochvaľujú. „Robiť to, čo ma baví a napĺňa, to je neskutočne nádherný pocit. Som veľmi vďačná za túto príležitosť a mojou snahou bude po celý čas detičkám pomáhať najlepšie, ako bude v mojich silách,“ povedala odborná asistentka Ľubka, ktorá začína už druhý ročník a bude mať na starosti edukáciu 7 detičiek. Deti si už za prvý školský rok vytvorili s asistentmi krásne vzťahy. „Všetky svoje deti zbožňujem a veľmi rada za nimi chodím. Dokonca aj deti typu jeden pacient z Rovinky, ktorý mi na prvej návšteve povedal buď ticho, choď preč, mi nedávno povedal Monika ľúbim ťa! Žijem touto pracou a tým, že tie deti sú neskutočné“, doplnila úprimne ďalšia z asistentiek. Svoju prácu milujú všetci štyria odborní asistenti, pričom veľa času musia tráviť v aute, aby sa za detičkami dostali. „Napriek tomu, že pri počiatkoch projektu sme rozmýšľali o zaradení detí zatiaľ z Bratislavy a okolia, nakoniec naši asistenti cestujú za deťmi aj na stredné Slovensko či na Záhorie. V projekte máme aj deti z Banskej Bystrice, Zvolena, Topoľčian, Levíc, Šterús, Krajného, či zo Skalice. Ďakujeme asistentom, že sú ochotní merať každý deň dlhé trasy, aby sa dostali k detičkám domov a pomohli im s ich zdravotnými hendikepmi“, vysvetlila správkyňa Nadácie DKC.

Prioritou nadácie je získať čo najviac finančných prostriedkov, aby každý školský rok mohla pridať ďalšie deti do projektu. „Našim zámerom je postupne zapájať našich malých kardiologických pacientov do projektu z rôznych kútov Slovenska. Cieľom je prísť s projektom aj na východné Slovensko. Sme veľmi vďační našim aktuálnym sponzorom, bez ktorých by projekt ani nemohol fungovať a napredovať“, doplnila správkyňa nadácie.

 

Generálny partner projektu

Martin Záhora, predseda predstavenstva spoločnosti SLOVCLEAN

Po úspechu 1. ročníka projektu Žijem naplno sme sa bez akéhokoľvek váhania rozhodli podporiť aj jeho ďalší ročník. Pocit, že tento projekt reálne funguje, že naozaj pomáha malým pacientom, že vďaka nemu robia pokroky, je nezameniteľný a my chceme, aby tu bol aj pre ďalšie deti. Sme hrdí, že môžeme byť súčasťou takého zmysluplného projektu a pomáhať tam, kde je to potrebné,” povedal Martin Záhora, predseda predstavenstva spoločnosti SLOVCLEAN, ktorá je generálnym partnerom projektu.

 

Hlavný partner projektu

Dušan Mráz, predseda predstavenstva spoločnosti Doprastav a.s.

„Spoločnosť Doprastav, a.s. v rámci spoločenskej zodpovednosti dlhodobo podporuje aj organizácie, ktoré pomáhajú chorým deťom a ich rodinám. Projekt Nadácie Detského kardiocentra „Žijem naplno“ má podľa nášho názoru nepopierateľný význam a sme radi, že touto cestou môžeme pomôcť deťom s ochorením srdca. Veríme, že aj vďaka našej podpore sa bude môcť do projektu zapojiť čoraz viac detí, ktorých prístup k vedomostiam nebude kvôli ich zdravotnému stavu obmedzený,“ uviedol predseda predstavenstva spoločnosti Doprastav, a.s., Ing. Dušan Mráz.

 

Reklamný partner projektu

Rudolf Adam, predseda predstavenstva Finportal a.s.

Veľmi nás teší, že sa aj naša spoločnosť spolu s našimi obchodnými partnermi  zapojila do tohto veľmi pekného a hlavne ľudského projektu. Duša detského pacienta nám nie je ľahostajná. Sami vieme, ako nemocničné prostredie vplýva aj  na zdravé deti. Preto si myslíme, že je veľmi potrebné deti s ochorením srdca podporiť, a vytvoriť im také podmienky vzdelávania sa v domácom prostredí, aby vedeli napredovať aj napriek svojej  absencii v predškolských a školských zariadeniach zo zdravotných dôvodov. Týmto im vytvoríme dobrú štartovaciu čiaru na zapojenie sa do plnohodnotného života v kruhu svojich rovesníkov. Aktuálne štartuje už druhý školský rok, v ktorom sa naša spoločnosť zapojila do projektu“ Žijeme naplno“. Detičkám prajeme veľa úspechov a radosti pri učení, ale hlavne veľa ZDRAVIA. Zároveň by sme sa chceli poďakovať aj Nadácii detského Kardiocentra  za túto ušľachtilú myšlienku, a dúfame, že nás podporovateľov bude  stále viac.