NA POMOC DEŤOM S CHORÝMI SRDCIAMI Z CELÉHO SLOVENSKA PUTUJE 43 000 EUR

 

Nadácia Detského kardiocentra predstavila nový dobročinný kalendár a pripravila dražbu diel popredných umelcov

 

 

Bratislava, 24. november 2015 – Nadácia Detského kardiocentra vydala v rámci svojho už tradičného projektu „Cez umenie k detskému srdcu“ nový dobročinný kalendár na rok 2016. Autorsky sa na ňom podieľala fotografka Jana Keketi v spolupráci s poprednými slovenskými umelcami. Benefičný večer spojený s krstom kalendára a dražbou umeleckých diel sa aj tento rok konal za účasti významných osobností spoločenského života pod záštitou patrónky Nadácie Detského kardiocentra Ivety Radičovej. Výťažok z dražby umeleckých diel v celkovej hodnote 43 000 eur poputuje na modernizáciu materiálno-technického vybavenia Detského kardiocentra.

 

Cieľom charitatívneho projektu „Cez umenie k detskému srdcu“ je podporiť Nadáciu Detského kardiocentra a upriamiť pozornosť na vrodené alebo získané srdcové ochorenia detí, ktoré sa liečia v jedinom špecializovanom pracovisku na Slovensku – v Detskom kardiocentre na bratislavských Kramároch. „Nesmierne si vážime všetkých darcov a podporovateľov, ktorí stoja pri nás v našom úsilí pomôcť deťom s ochorením srdiečka. Tieto deti a ich rodiny nemajú ľahký osud a sú doslova odkázaní na pomoc iných. Vďaka štedrosti ľudí a nezištnej pomoci umelcov a známych osobností sa nám opäť podarilo spoločnými silami jedno krásne, doslova umelecké dielo. Dielo, ktoré malo od svojho začiatku jediný cieľ – pomáhať,“  hovorí Mária Kadlečíková, správkyňa Nadácie Detského kardiocentra.  

 

Krst kalendára „Dar života“

 

Dobročinný kalendár na rok 2016 sa nesie v znamení témy „Dar života“. Objektívom významnej slovenskej fotografky Jany Keketi zachytáva dvanásť príbehov, v ktorých účinkujú aj deti známych osobností v kompozícii s umeleckými dielami popredných slovenských autorov. Túto dobročinnú myšlienku sa rozhodli podporiť aj Monika Hilmerová a Jaro Bekr, Peter „Šarkan“ Novák, Barbora Rakovská, Vera Wisterová či Patrícia Vitteková, ktorých deti sú súčasťou nového kalendára.

 

Kalendár na rok 2016 pokrstil páter Marcel Kovaľ, ktorý dlhodobo podporuje Detské kardiocentrum. Ako kňaz pomáhal s obrovským osobným nasadením malým pacientom a rodičom vyrovnať sa s ťažkým ochorením. Krstnými rodičmi sa stali priatelia Nadácie Detského kardiocentra Monika Hilmerová a Jaro Bekr, ktorí už niekoľko rokov intenzívne podporujú rôznymi formami aktivity pre deti so srdcovými ochoreniami.

 

 

 

Dražba diel popredných umelcov Slovenska

 

Projekt „Cez umenie k detskému srdcu“ je špecifický tým, že spolu s deťmi známych osobností sa na stránkach kalendára objavujú aj originálne umelecké diela, ktoré zároveň putujú do charitatívnej dražby v prospech pomoci pacientom Detského kardiocentra. Dražba sa koná už tradične v spolupráci s aukčnou spoločnosťou SOGA. Inak tomu nebolo ani počas tohtoročného galavečera Nadácie Detského kardiocentra.

 

Predmetom dražby bolo dvanásť plastík a obrazov popredných slovenských umelcov. Svoje diela venovali: Ivett Axamitová, Stano Bubán, Juraj Čutek, Mária Demitrová, Paľo Hammel, Margréta Horáková, Vladimír Morávek, Arpád Pálo, Peter Pollág, Gordana Turuk, Ján Ťapák a Petronela Vlhová.

 

„Úprimne sa teším, že mojím obrazom urobím radosť novému majiteľovi, ktorý si ho vydražil a zároveň tak pomôžem Nadácii Detského kardiocentra a malým pacientom so srdcovým ochorením. Je to krásna myšlienka, ktorá v sebe snúbi umenie s dobročinnosťou,“ hovorí autorka jedného z umeleckých diel, Mária Demitrová. K podpore myšlienky  pomoci druhým sa pripája aj významná sklárska výtvarníčka Gordana Turuk: “Uznávam každú silu, každú vôľu človeka, ktorý robí niečo preto, aby sme sa niekam posunuli. Cením si záslužnú prácu ľudí, ktorí pomáhajú druhým. Kým mi to zdravie dovolí,  títo ľudia budú mať z mojej strany vždy oporu.“ Umelecký rezbár Vladimír Morávek vyjadril tiež svoje osobné dôvody pre podporu Nadácie Detského kardiocentra. “Keď vidím choré dieťa, hovorím si, aké mám šťastie, že mám zdravé dcéry a vnúča. Keď si predstavím, že sa o choré dieťa rodičia tak úžasne s láskou starajú, chcem aj ja prispieť a vyjadriť spoluúčasť. Nám zomrelo prvé dieťatko. Aj to je ten moment, že sa viem vcítiť do pocitov rodičov, ktorí zápasia s ťažkým ochorením svojho dieťaťa,“ povedal počas podujatia Vladimír Morávek.

 

Vďaka ochote darcov sa podarilo v rámci charitatívneho projektu tento rok vyzbierať prostredníctvom výťažku dražby umeleckých predmetov celkovo 43 000 eur. „Chceme sa poďakovať všetkým hosťom a darcom, ktorí sa rozhodli pre túto formu podpory a svoje prostriedky venovali práve tomuto projektu. Získané financie využijeme na modernizáciu materiálno-technického vybavenia Detského kardiocentra, ktorá je nevyhnutná preto, aby sme dokázali poskytnúť lepšiu starostlivosť pre rodičov a ich statočných, malých bojovníkov,“ uviedol námestník Detského kardiocentra MUDr. Marián Hrebík, MPH.

 

Slávnostné podujatie Nadácie Detského kardiocentra sa konalo 23. novembra v bratislavskom hoteli Gate One. Večerom sprevádzala hostí Jarmila Lajčáková – Hargašová a počas programu účinkovala skupina FRAGILE.