Legrand Slovensko, opäť ďakujeme!
 
Už niekoľko rokov sa o edukáciu našich pacientov stará aj spoločnosť Legrand Slovensko, s.r.o. a prispieva na ich vzdelávanie v rámci projektu “Žijem naplno”. Finančný dar v hodnote 1900 Eur pomôže od septembra tohto roku, zaradiť ďalšie dieťa s vrodeným ochorením srdca do tohto úspešného projektu. Z našej strany patrí preto spoločnosti Legrand Slovensko,s.r.o. vďaka za podporu a pomoc.