Generálny partner Žijem naplno už druhý rok!
Mali sme veľké šťastie! To šťastie sa volá spoločnosť SLOVCLEAN a.s. Sú v nej ľudia, ktorým nie sú ľahostajní naši malí pacienti tak po stránke zdravotnej, ako aj po stránke edukačnej. Už druhý rok nás podporujú finančnými prostriedkami na projekt edukácie malých pacientov formou špeciálnych pedagógov Žijem naplno. Sme veľmi vďační, že spoločnosť SLOVCLEAN zastáva pozíciu generálneho partnera projektu! Bez ich podpory by projekt ani nemohol byť spustený. Veľké ďakujeme.

Martin Záhora, predseda predstavenstva spoločnosti Slovclean

Po úspechu 1. ročníka projektu Žijem naplno sme sa bez akéhokoľvek váhania rozhodli podporiť aj jeho ďalší ročník. Pocit, že tento projekt reálne funguje, že naozaj pomáha malým pacientom, že vďaka nemu robia pokroky, je nezameniteľný a my chceme, aby tu bol aj pre ďalšie deti. Sme hrdí, že môžeme byť súčasťou takého zmysluplného projektu a pomáhať tam, kde je to potrebné,” povedal Martin Záhora, predseda predstavenstva spoločnosti SLOVCLEAN, ktorá je generálnym partnerom projektu.