Ďakujeme spoločnosti KARIREAL
 
KARIREAL Slovakia, a.s. je spoločnosť, ktorej chceme hneď v úvode Nového roka úprimne poďakovať. Oslovil ju edukačný projekt Nadácie Detského kardiocentra “Žijem naplno”, v ktorom pomáhame malým kardiologickým pacientom dobehnúť ich psychomotorický vývoj a zaradiť sa do bežného života. Finančná podpora vo výške 4.000 eur od KARIREAL Slovakia, a.s. nám pomôže skvalitniť našu prácu s deťmi s ochorením srdca. Ďakujeme z celého srdca a tešíme sa z vašej pomoci.