Ďakujeme BSK za podporu!
Nadácia Detského kardiocentra ďakuje Bratislavskému samosprávnemu kraju za finančnú podporu, vďaka ktorej sme mohli do vzdelávacieho projektu Žijem naplno zakúpiť potrebné učebné a vzdelávacie pomôcky potrebné k práci s kardiologickými pacientmi.
S úctou
Tím Nadácie Detského kardiocentra