Záverečná správa 2018/2019:

Záverečná správa Verejná zbierka NDKC strana 1/2

Záverečná správa Verejná zbierka NDKC strana 2/2