ZAMESTNANCI VÚB BANKY DAROVALI KÚSOK SEBA

DEŤOM S OCHORENÍM SRDCA

 

Malí pacienti Detského kardiocentra čakajúci na chirurgické zákroky dostali pred Vianocami jeden z najcennejších darov – životodarnú krv. O tento šľachetný čin sa postarali zamestnanci centrály VÚB banky v Bratislave, ktorých oslovil práve konkrétny účel pomoci deťom s ochoreniami srdca. Na výzvu darovať krv, ktorú VÚB banka realizuje v rámci svojho dobrovoľníckeho programu, zareagovalo tentokrát popri pravidelných darcoch aj veľa prvodarcov. Spolu sa rozhodlo pomôcť až 58 zamestnancov.

 

Bránami Detského kardiocentra prejdú ročne stovky detských pacientov s vrodenými alebo získanými srdcovými ochoreniami, ktorí sú nútení absolvovať tu rozličné chirurgické zákroky. „Naše špeciálne pracovisko je miestom, kde sú mnohí rodičia nútení prebdieť v strachu nejednu noc. Zároveň je však miestom, kde sa môže posilniť ich nádej, že srdiečka ich najdrahších majú šancu stať sa silnejšími a zdravšími. Významnou kvapkou, ktorá v nevyhnutnom procese liečby pomáha, je nielen obrazne ale aj doslova krv. Detské kardiocentrum sa ako jediné zariadenie svojho druhu určené pre celé Slovenska stretáva častokrát s nedostatkom tejto vzácnej tekutiny. Preto sme sa rozhodli po prvýkrát zorganizovať vlastnú iniciatívu s cieľom nájsť darcov krvi, v rámci ktorej sme oslovili konkrétnu inštitúciu. Bola ňou bratislavská centrála VÚB banky. Výsledok tejto aktivity nás mimoriadne teší a dojíma. V mene malých bojovníkov zo srdca ďakujeme všetkým zamestnancom banky, ktorí sa rozhodli darovať kúsok seba,“ hovorí správkyňa Nadácie Detského kardiocentra Mária Kadlečíková.

 

Darovanie krvi prebiehalo prostredníctom mobilných odberných staníc Národnej transfúznej služby priamo vo vlastných priestoroch banky. Vďaka spolupráci s touto zdravotníckou organizáciou bolo možné nasmerovať odobratú krv prioritne do Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou na bratislavských Kramároch, v ktorej priestoroch sa Detské kardiocentrum nachádza.

 

Sme radi, že sme mohli prispieť aj našou kvapkou krvi práve na tento konkrétny účel. Výzva darovať krv pre detských pacientov s ochorením srdca prispela k nezvyčajne vysokému záujmu zo strany zamestnancov našej banky. Celkovo sa do iniciatívy zapojilo 58 registrovaných darcov, čo je takmer dvojnásobok v porovnaní s doposiaľ realizovanými odbermi krvi v rámci nášho dobrovoľníckeho zamestnaneckého programu.  Mimoriadne ma teší, že sa tentokrát zapojilo aj viacero prvodarcov, ktorých k darcovstvu motivoval práve tento cieľ,“ hodnotí výsledok manažérka marketingovej komunikácie VÚB banky Katarína Svačinová.

 

Akcia odberu krvi pre pacientov Detského kardiocentra prebiehala 30. novembra v dopoludňajších hodinách.