Zakúpenie prístroja Hill-Rom the Vest, vysokofrekvenčného oscilátora hrudnej steny

Ďakujeme:

Predsedníčke vlády SR Ivete Radičovej za poskytnutie dotácie z rezervy predsedníčky vlády SR v sume 2 700 €

Nadácii Allianz za poskytnutie grantu vo výške 1 500 €

 Darcom 2% z dani, ktorí podporili Nadáciu DKC v roku 2010