Prednedávnom sme písali o prístroji, ktorý zakúpila Nadácia Detského kardiocentra za výraznej finančnej pomoci spoločnosti CEWE.

Symbolický šek na krásnu sumu 10.612,50 Eur prišiel vtedy v Detskom kardiocentre prevziať MUDr. Tomáš Hrtánek, vedúci lekár úseku anestéziológie OAIM.

„Sonografický prístroj GE Venue Go bude používaný hlavne pri zavádzaní cievnych katétrov pri operáciách a katetrizáciách srdca u pacientov DKC. Zavádzanie cievnych katétrov bez použitia sonografického prístroja býva u našich pacientov problematické, ich cievy bývajú často zúžené po predchádzajúcich operáciách a iných zákrokoch. Použitie sonografického prístroja významne skráti čas zavádzania cievnych katétrov, zníži výskyt komplikácií a prispeje k zvýšeniu bezpečnosti našich pacientov,“ vysvetlil MUDr. Hrtánek.

Sme radi, že prístroj už plní svoju funkciu na oddelení a veľmi pekne ďakujeme spoločnosti CEWE za dlhoročnú podporu.

Ambasádorom CEWE je Juraj Bača.