Základný kameň na výstavbu nového pavilónu DKC je položený

 Od 1. januára  2009  je  súčasťou NÚSCH, a. s.  aj Detské kardiocentrum (DKC). Tým  sa  naše zdravotnícke zariadenie stalo jediným špecializovaným zdravotníckym zariadením v Slovenskej republike poskytujúcim komplexnú zdravotnú starostlivosť v oblasti kardiovaskulárnej medicíny pre pacientov všetkých vekových kategórií. Už niekoľko rokov NÚSCH, a.s. pripravuje výstavbu pavilónu Detského kardiocentra, Diagnostického centra ako aj potrebnú infraštruktúru v podobe výstavby nového parkoviska s dostatočným počtom parkovacích miest.

 

DKC dnes pôsobí v prenajatých priestoroch  Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave. Uvedomujeme si, že tieto podmienky nie sú optimálne a  záleží nám  na tom, aby sme zabezpečili  dôstojné prostredie tak pre malých pacientov, ich rodičov ako aj pre  zdravotníckych pracovníkov.

Rozhodnutie NÚSCH, a.s. vybudovať Diagnostické centrum vychádzalo z dlhodobej koncepcie rozvoja ústavu. Zavedením nových programov a metodík ako aj ich rozvoj v oblasti prevencie a liečby kardiovaskulárneho systému (transplantačný program vrátane implantácie umelých náhrad srdca, program liečby arytmií, program liečby aortálnych aneuryziem, TAVI program, program liečby mozgových aneuryziem, neuroprogram, atď.) si vyžaduje nové, moderné priestory vybavené modernou zdravotníckou technikou.

 

11. mája 2017, po rokoch náročných príprav, NÚSCH, a.s. slávnostne zahájil výstavbu pavilónu Detského kardiocentra a prístavbu Diagnostického centra. Investícia za takmer 40 mil. € zahŕňa nový objekt Detského kardiocentra s dvomi kardiochirurgickými sálami, jednou hybridnou katetrizačnou sálou a lôžkovou časťou s viac ako 60 lôžkami, ako aj hotelové ubytovanie pre rodičov detských pacientov s kapacitou 18 lôžok. V rámci prístavby Diagnostického centra bude k dispozícií päť ambulancií, tri RTG katetrizačné sály a takisto lôžková časť s kapacitou 34 lôžok. Súčasťou novovybudovaného komplexu bude tiež heliport, splňajúci najvyššie podmienky bezpečnosti pre urgentný príjem pacientov aj v nepriaznivom počasí a dvojpodlažný parkovací dom s 279 parkovacími státiami a 44 parkovacími miestami na zrekonštruovanom parkovisku.

 

V spomínaný slávnostný deň nás prišli podporiť osobnou účasťou aj tváre Nadácie Detského kardiocentra Katka Hasprová, Jarko Bekr s Monikou Hilmerovou, Janka Lieskovská, René Štúr, avšak na tlačovej konferencii sa objavili aj Anka Šišková či Zita Furková. Nechýbali ani rodičia a samotní pacienti, ktorých sa táto problematika snáď najviac dotýka. V mene Nadácie Detského kardiocentra Vám ďakujeme, že ste si našli čas a prišli ste nás podporiť!

 

Sme radi, že po niekoľkoročnej príprave sa nám podarilo zahájiť výstavbu tak potrebných priestorov. Touto významnou investíciou získame nielen rozšírenie lôžkovej kapacity, ale vybudujeme aj nové, moderné parkoviská v parkovacom dome, tak potrebné pre bezproblémový prístup pacientov a zamestnancov. Som presvedčený, že v takýchto priestoroch sa nám podarí za pomoci našich špičkových odborníkov v budúcnosti nielen skvalitniť naše služby, ale aj zvýšiť počet hospitalizácií a výkonov.

 

Vo verejnej súťaži na výber zhotoviteľa uspelo slovensko –  české konzorcium INGSTEEL & VCES, ktoré ponúklo najnižšiu cenu a zároveň aj najnižšiu energetickú náročnosť budúcej prevádzky. Doba výstavby je 24 mesiacov, pričom splnenie povinností garantuje konzorcium aj výkonnostnou bankovou garanciou vo výške 10% zmluvnej ceny.