Z Londýna cez Trnavu až do Detského kardiocentra!

 

 

Trnava, 6. novembra 2014. Študenti a doktorandi Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave odovzdali  v piatok, 6. 11., finančný dar vo výške 1052 € Detskému kardiocentru v Bratislave, ktorý pomôže pri nákupe prístrojov potrebných na liečbu srdcových ochorení.  Finančné prostriedky vyzbierali vďaka organizácii plesu „To London please!“ v spolupráci s Fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnave a Nadáciou Detského kardiocentra v Bratislave.

 

 

Študentský ples UCM je projekt, ktorý organizujú študenti FMK UCM v Trnave v rámci predmetu Kabinet eventov. Podujatie je výnimočné svojim charakterom a patrí k najväčším študentským plesom v Trnave.

 

Teší nás, že stále nájdeme na fakulte študentov, ktorých veľmi baví pomáhať druhým a  podporovať tak napríklad aj Detské kardiocentrum. Vidieť ich zapálenie pri organizácii plesu, ktorý je činným pre dobrú vec, je na nezaplatenie. Sme radi, že aj takýmto spôsobom môžeme aj my zachrániť nejedno choré srdiečko,“ zhodujú sa koordinátori študentského plesu, doktorandi FMK Petra Grešková a Igor Lakatoš.

 

Vyzbierané peniaze odovzdali študenti primárovi Kardiologického oddelenia Detského kardiocentra Mariánovi Hrebíkovi, ktorý ocenil ich nápad a myšlienku pomáhať iným. „Veľmi si vážim pomoc študentov, zásluhou ktorej nám pribudne na oddelení ďalší prístroj. Ten pomôže pri záchrane ľudí nielen so srdcovými ochoreniami. Nesmierne poďakovanie patrí aj Nadácii Detského kardiocentra, pretože vďaka nim môže nemocnica nakupovať potrebné zariadenia,“ hovorí primár Hrebík. Svoje nadšenie pre dobrú vec vyjadrila aj správkyňa Nadácie Detského kardiocentra Mária Kadlečíková: „Som rada, že už aj mladí ľudia sa zapájajú do takýchto činností a pomáhajú nám.“

 

Študenti aj tento rok pomaly rozbiehajú prípravy na ďalší ročník plesu. „Našu spoluprácu s Detským kardiocentrom stále rozvíjame, a preto bude hlavná iniciatíva tohto ročníka opäť smerovaná práve jemu. Veríme, že ich spolu s nami podporí čo najviac ľudí,“ dodáva Grešková.

 

Študentský ples UCM je projekt, ktorý organizujú študenti FMK UCM v Trnave v rámci predmetu Kabinet eventov. Cieľom podujatia je budovanie pozitívneho imidžu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Fakulty masmediálnej komunikácie a vytváranie dobrých vzťahov so študentmi. Podujatie je výnimočné svojim charakterom, ktorý pozdvihuje úroveň študentských akcií na vysokú úroveň. Zároveň patrí k najväčším študentským plesom v Trnave a má za sebou štyri úspešné ročníky, ktorých témy sa niesli v duchu Benátskej noci, American 50´s Glamour Ball, La noche Cuban a To London, Please! Štvrtý ročník hostil takmer 300 ľudí a konal sa v priestoroch hotela Holiday Inn.