VÝZVA

CHCETE MAŤ SVOJ RUKOPIS V NOVOM PAVILÓNE DETSKÉHO KARDIOCENTRA?

POMÔŽTE OSLOVIŤ ĽUDÍ S OTVORENÝM SRDCOM, KTORÍ VYTVORIA CHORÝM DEŤOM V NEMOCNICI PRÍJEMNÉ PROSTREDIE, POMÁHAJÚCE VRÁTIŤ SA DO ŽIVOTA.

ĎAKUJEME ZA VAŠU LÁSKAVÚ SNAHU.

Kontakt: srdiecko@nadaciadkc.sk, 0915 699 551 (PhDr. Mária Kadlečíková, riaditeľka nadácie)
Web: www.nadaciadkc.sk
Číslo účtu: IBAN: SK25 7500 0000 0040 1896 0147

Priatelia Nadácie Detského kardiocentra,

sme v túžobnom očakávaní otvorenia nového pavilónu DKC. Chýba nám ešte jedna dôležitá vec, a to, aby naši malí pacienti trávili náročné chvíle v nemocnici v príjemnom prostredí. Časť nových priestorov sa Nadácii DKC spolu s NÚSCH, a.s. podarilo skrášliť. Niektoré priestory na výzdobu ešte čakajú, napríklad Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, kde zdravotnícky personál bojuje o životy detí a kde rodičia detských pacientov trávia najťažšie chvíle svojho života.
Chceme Vás požiadať o pomoc pri získaní finančnej podpory, resp. sponzorských prostriedkov na zrealizovanie výzdoby oddelení Detského kardiocentra v nových priestoroch.

Na fotografiách nájdete vizualizáciu umelecky upravených miestností ako aj miestností oddelenia intenzívnej medicíny, ktoré na výzdobu ešte čakajú.

Vopred vám všetkým ďakujeme za pomoc, šírenie našej výzvy, zdieľanie i osobnú intervenciu v rámci Vašich možností.

Tím Nadácie Detského kardiocentra