Vyznanie od pana arcibiskupa
V jeden pekný, júnový deň bol tak trochu s našimi deťmi vzácny človek – pán arcibiskup Róbert Bezák. Prostredníctvom pátra Marcela Kovaľa zaslal požehnanie a želanie zdravia pre našich malých pacientov a ich rodičov, v podobe svojej knihy “Vyznanie”. V knihe, ktorú odovzdala MUDr. Mariánovi Hrebíkovi, námestníkovi NÚSCH DKC Erika Grossertová, projektová manažérka Nadácie DKC, sú vlastnou rukou napísané úprimné slová pána arcibiskupa, ktoré si nesmierne vážime, za jeho modlitby za naše deti dakujeme a sme stále myšlienkami s ním.