Vyzbieralo sa 12 238 Eur! Miss Slovensko, dakujeme!

Dňa 16.6. sa v Detskom kardiocentre snúbila krása s nezištnou pomocou našim malým pacientom. Riaditeľka Miss Slovensko Magdaléna Šebestová a tohtoročná Miss Slovensko Laura Longauerová odovzdali  námestníkovi NÚSCH,a.s. pre Detské kardiocentrum MUDr. Mariánovi Hrebíkovi šek, so sumou 12 238 Eur. Za tento finančný dar patrí vďaka všetkým ľuďom, ktorí posielali SMS správy v súťaži Miss sympatia 2014 a pomohli tak vyzbierať veľmi dôležitú finančnú čiastku, ktorá bude súčasťou podpory projektov Nadácie DKC. Projekty sú zamerané na zlepšenie technického vybavenia DKC a optimalizáciu nemocničných podmienok pacientov a ich rodičov.

Nadácia Detského kardiocentra úprimne ďakuje agentúre Forza,a.s a vedeniu Miss Slovensko 2014, za ich rozhodnutie, podporiť deti s chorými srdiečkami. Tento čin považujeme za obzvlášť vzácny, lebo ukázal, že aj podujatia, ktoré majú za úlohu ľudí zabávať môžu mať náboj plný citu a spolupatričnosti. “Veríme