Vybehali ste 12 tisíc eur!
V nedeľu 14.októbra 2018 sa v bratislavskej Rači behalo pre srdce. Takmer 500 bežcov darovalo tento krásny slnečný deň deťom s vrodeným ochorením srdca. Mnohí prišli s rodinami, priateľmi a bežali o dušu pre dobrú vec. Bežal Sajfa, ako ambasádor tohto podujatia, bežal “otecko” Marek Fašiang, ale aj lekári a sestričky Detského kardiocentra. No najkrajší bol záver úspešného dňa, kedy správkyňa Nadácie detského kardiocentra PhDr. Mária Kadlečíková a MUDr. Martin Záhorec prevzali od organizátorov OZ Lamu šek na 7 000€ z vyzbieraného štartovného. Prekvapením pre obdarovanú nadáciu bolo vystúpenie generálnej riaditeľky Rádia Európa 2, ktorá odovzdala nadácii šek na 5 000€. Ďakujeme s úprimnosťou a nadšením, pretože náš sen zakúpiť nový špeciálny EKG prístroj a tiež EEG prístroj sa tak stáva realitou. Všetkým zúčastneným bežcom a Rádiu Európa2 patrí naša obrovská vďaka!
Tím nadácie