Verejná zbierka počas hudobného festivalu CIBULA FEST

Nadácia Detského kardiocentra usporiada v dňoch 20.7.2012 až 22.7.2012 verejnú zbierku, ktorá sa bude konať počas hudobného festivalu CIBULA FEST na území okresu Skalica, v lokalite letiska mesta Holíč.

Verejná zbierka sa bude vykonávať dobrovoľným darovaním do prenosných a neprenosných uzamykateľných zapečatených pokladničiek.

Verejná zbierka je realizovaná na základe povolenia Obvodného úradu Senica, odbor všeobecnej vnútornej správy, číslo rozhodnutia 2/2012/00873.