Vďaka spoločnosti Legrand Slovensko

Touto cestou by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať spoločnosti Legrand Slovensko za finančný dar vo výške 759 Eur. V rámci firemného eventu NightRun pre Nadáciu Detského kardiocentra „vybehali“ peniažky, ktoré budeme môcť využiť na rozbiehajúci sa úžasný projekt vzdelávania pacientov Detského kardiocentra, v tomto prípade konkrétne na terapeutické a vzdelávacie pomôcky.

Šek symbolicky odovzdal do rúk správkyne Nadácie DKC Márii Kadlečíkovej pán Renaud Chevalier-Cadell, Country Manager spoločnosti Legrand Slovensko.