Tretie satelitné sympózium detskej kardiológie

 

V dňoch 14. a 15 marca 2015  sa v konferenčných sálach NÚSCH, a. s. uskutočnilo Tretie satelitné sympózium detskej kardiológie organizované v spolupráci s Americko-rakúskou nadáciou (AAF) a Detskou nemocnicou vo Filadelfii (Children´s Hospital of Philadelphia. Táto nemocnica patrí k svetovým lídrom v detskej kardiológii a kardiochirurgii. 

Prítomný zástupca ambasády spojených štátov, pán Scharpf ocenil intenzívnu spoluprácu medzi oboma nemocnicami. Vyjadril uspokojenie s aktívnou participáciou veľvyslanectva na podpore projektu konzultácií pacientov prostredníctvom pravidelných videokonferencií a prisľúbil podporu spolupráce aj do budúcnosti.

Dr. Shobha Natarajan a Dr. Chitra Ravinshankar z  Children´s Hospital of Philadelphia navštívili v rámci sympózia Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Detského kardiocentra a poskytli odbornú konzultáciu zložitého medicínskeho prípadu.

Sympózium je jednou z viacerých aktivít dlhoročnej spolupráce Detského kardiocentra, NÚSCH a.s. a Children´s Hospital of Philadelphia. K nim patria aj videokonferencie slúžiace na konzultáciu komplexných medicínskych prípadov, stáže lekárov a sestier vo Filadelfii a pracovné návštevy expertov z Filadelfie v Detskom kardiocentre. Nadácia Detského kardiocentra je pravidelne súčasťou spolupráce na všetkých uvedených aktivitách, na ktorých sa podieľa predovšetkým finančnou podporou a čiastočne aj organizačne.

 

Po náročnom dni plnom odborných informácií, spríjemnila večer všetkým účastníkom sympózia aj Katka Hasprová, naša dlhoročná tvár Nadácie Detského kardiocentra.

 

Ďakujeme všetkým darcom, ktorí spolu s nami podporujú tak dôležitú oblasť podpory Nadácie DKC, akou je neustále a neodmysliteľné vzdelávanie lekárov a ostatných odborníkov DKC. Množstvo vyliečených pacientov a tých, ktorí získavajú väčšiu nádej na život, je aj vďaka takejto spolupráci Nadácie DKC a Detského kardiocentra NÚSCH, a.s stále väčšia.

 

Tím nadácie