Statočné srdcia si zaslúžia našu pomoc

Nadácia Detského kardiocentra pomáha už 24 rokov deťom s vrodenými, alebo získanými ochoreniami srdca. Detské kardiocentrum je jediné špecializované pracovisko svojho druhu na Slovensku, ktoré ročne lieči približne 8 tisíc detí ambulantne, zrealizuje približne 1400 až 1600 hospitalizácií, uskutoční 500 operácií a 350 katetrizácií. Aké aktivity má za sebou Nadácia DKC a v akých oblastiach pomáha nielen deťom, ich rodičom, ale aj lekárom, o tom sme sa zhovárali so Správkyňou Nadácie DKC Máriou Kadlečíkovou.

Aké je to pracovať pre Nadáciu DKC?

Pre mňa je to v prvom rade česť, pracovať v prostredí, ktoré daruje a zachraňuje život dieťaťu. Mať choré srdce je aj pre dospelého človeka ohrozujúce, tak si skúsme predstaviť dieťa, ktorému nepracuje to najzraniteľnejšie. V práci ma preto poháňa predstava pravidelne dýchajúceho dieťaťa a jeho šťastných a vďačných rodičov. Väčšiu motiváciu nepotrebujem.

Iste sú príbehy, ktoré sa osobne dotknú aj vás. Ktorý vám najviac utkvel v mysli?

Tých príbehov je naozaj veľa, no nikdy nezabudnem na malého Tomáška s ťažkou srdcovou arytmiou, ktorý bez nevídaného zásahu MUDR. Viery Illíkovej a prof. Hatalu, by už medzi nami nebol. Ako trojmesačnému zrealizovali zákrok na srdiečku, tzv. abláciu a dnes má Tomi 3 rôčky a je zdravý. Áno zdravý. Dovtedy tento zákrok tak malému dieťaťu nikdy nerobili, preto k tomu všetci, vrátane rodičov pristupovali s veľkým rešpektom a aj strachom. Ale nebolo na výber iné riešenie, Tomáško by to nebol prežil. Z chlapčeka máme dnes obrovskú radosť všetci v DKC a samozrejme najväčšiu jeho rodičia a braček.

Aké sú najväčšie problémy s ktorými sa DKC denne stretáva?

Najmarkantnejším problémom je samotné prostredie, v ktorom sú naši pacienti liečení. Extrémne draho prenajaté priestory v DFNsP, ktoré absolútne nezodpovedajú vážnosti ochorenia týchto detí. Len ako príklad, pooperačná intenzívka je v bývalom sklade postelí  a ostatné oddelenia DKC sú rozhádzané nesystematicky po celej budove DFNsP. Ich kooperácia je nesmierne náročná. Pritom nový pavilón DKC mal stáť už niekoľko rokov. Nadácia DKC hasí, čo sa dá. Kupuje drahé prístroje a okrem iného, zariaďuje nábytkom izby pacientov, ambulancie, ošetrovne a spríjemňuje neútulné prostredie nemocnice, vymieňa netesniace okná, či zavádza klimatizáciu. Vďaka našim podporovateľom a hlavne 2% z daní si to môžeme dovoliť. Obrovská vďaka!

V čom je zmysel a sila pomoci, ktorú podáva Nadácia DKC  deťom?

Kým bude naše zdravotníctvo v takom marazme, v akom stále je, sme presvedčení, že zmysel našej práce je jasný. A sila je v nás, v zohratom prepojení s personálom DKC, v pochopení a v zápale členov Správnej rady – primári oddelení DKC a v nasadení mojich dievčat v nadácii. Sme výborný tím a v presvedčení, že konáme v prospech správnej veci čerpáme energiu.

Ako podporujete kliniku a lekárov?

Lekári vďaka nadácii môžu zvyšovať svoju odbornosť a nenahraditeľné zručnosti v medzinárodnom meradle. Stáže na zahraničných klinikách, kongresy a rôzne školenia absolvujú lekári aj sestry s finančnou podporou nadácie. Odborná literatúra financovaná nadáciou je tiež samozrejmosťou. Tiež sa staráme o zlepšenie ich pracovných podmienok v rámci možností, ktoré nám vyplývajú z nadačnej listiny.

Na aké projekty ste využili financie z 2 % asignácie?

Každý rok sa venuje niekoľko desiatok tisíc eur na prístroje (prístroj na mimotelový obeh, echoprístroje, ultrazvuky, EKG prístroje, špeciálne monitory, infúzne pumpy . . .). Je toho už toľko za nami, že vymenovať na tomto mieste všetko nie je možné. Ako som spomínala, dôležité finančné prostriedky idú na zariadenie oddelení, odbornú literatúru, odborný rast lekárov a sestier. Sme hrdí aj na to, že už 14 rokov finančne podporujeme Detský kardio tábor, ktorý deti milujú. 2% z daní sú pre ne o to dôležitejšie, že im pomáhajú nie len zachrániť ich životy, ale im dovolia viesť aj plnohodnotný život, ako zdravé deti.

Prichádzate s novým spotom Statočné srdce, aká je hlavná myšlienka tohoročnej kampane vašej nadácie?

Všetky naše deti  v DKC musia byť nesmierne statočné počas svojho života. “Narodili sa, aby bojovali . . .”, tak hovorí Dušan Jamrich v spote našej kampane. Tak ťažký boj si žiada statočné, aj keď choré srdiečko. Preto chceme vyzvať všetkých ľudí, aby mali aj oni svoje srdcia statočné a darovali svoje 2% z daní, svoju podporu malým pacientom s chorými srdiečkami. Všetko to, čo musia deti s kadiologickým ochorením zvládnuť počas liečby si vyžaduje veľa sily a oni ju majú. Preto sú viac ako statočné!

Na aký účel chcete využiť financie z 2 %?

Čo je našim cieľom pre správne nasmerovanie investovania 2% z daní som už v rozhovore popísala. Ktoré budú konkrétne priority v budúcom roku ukáže po prvé čiastka, ktorú od darcov 2% získame a aktuálne rozhodnutia vedenia Nadácie DKC, teda primárov jednotlivých oddelení. Prístrojové vybavenie je potrebné neustále dopĺňať a modernizovať. Podmienky hospitalizácie sa pravdepodobne tiež nezlepšia, iba ak by sa stal zázrak a novy pavilón by sa konečne začal stavať. No aj v tomto ideálnom prípade budeme v nadácii pripravení poskytnúť finančnú podporu pre hospitalizovaných pacientov a ich rodičov. Odborný personál DKC sa radí medzi európsku, ba aj svetovú špičku v detskej kardiológii, preto aj pri ďalšom zvyšovaní jeho odbornosti nebudeme chýbať.

 

Pomôžte Detskému kardiocentru aj Vy! Poukážte 2 % svojich daní Nadácii detského kardiocentra a pripojte sa k Statočným srdciam. Viac informácií nájdete na http://www.nadaciadkc.sk/web2/2-z-odvedenych-dani-zo-mzdy. Ak chcete poukázať 2 % vašich daní navštívte stránku  www.statocnesrdce.sk