Vďaka Nadácii Detského kardiocentra sa nedávno skupina sestier a lekárov Detského kardiocentra, NÚSCH, a. s. zúčastnila 1. modulu Efektívnej komunikácie v praxi.

“Z celého srdca ďakujeme za túto možnosť. Veríme, že to prispeje k skvalitneniu našej práce. Sme vďační za Vašu pomoc a podporu.

My ďakujeme za tieto milé slová od sestričiek.